Czy już przeczytaliście majowe „Wiadomości Rolnicze”?

maj 16, 2022 | Aktualności, Wiadomości Rolnicze 2022

Zachęcamy do lektury naszego pisma, w którym jak zwykle przekazujemy najnowsze informacje.

W maju ruszył nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Młodzi rolnicy, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie, mogą uzyskać dofinansowanie w ramach „Premii dla młodych rolników”. Nabór trwa do 29 maja 2022 roku. Zachęcamy także do składania wniosków na działanie „Współpraca”. Można je składać do 15 czerwca 2022 roku. ARiMR przyjmuje również wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. O szczegółach przeczytacie w majowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych”.

Ponadto przedstawiamy dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku dotyczące pogłowie zwierząt gospodarskich. W 2021 roku, w województwie podlaskim, nastąpił nieznaczny wzrost stada bydła w porównaniu ze stanem zanotowanym przed rokiem. Zauważyć można także dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej i owiec.

Przeczytacie również jak koła gospodyń wiejskich powinny prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, aby prawidłowo wywiązać się z zobowiązań podatkowych.

Przedstawiamy ludzi z pasją: rzeźbiarkę Danutę Dembowską i rolniczkę Renatę Wyszyńską, która w kuchni jest mistrzynią.

Pamiętajmy, że w maju przypada Światowy Dzień Pszczół – spójrzmy życzliwie na te niezwykle pracowite zwierzęta.

Zapraszamy do lektury.

Anna Fatyga

Redaktor naczelna

Szepietowo całe w kwiatach………………. 2

Targowe hity……………………………………… 4

Na jarmarku w Ciechanowcu……………… 6

Finał eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych     8

Regulamin Konkursu AgroLiga 2022.. 10

Fundusze, programy

Czy złożyłeś już wniosek o dopłaty do nawozów?   12

Jak rozpocząć prowadzenie
gospodarstwa jako młody rolnik
i skorzystać z dofinansowania?………… 14

Nabór wniosków na tworzenie grup
i organizacji producentów……………….. 15

Gospodarstwa rolne będą mogły ubiegać się o środki na restrukturyzację małych gospodarstw………………………………………………………… 16

Czy Współpraca się opłaca?……………… 17

Technologia produkcji

Rolnictwo nowoczesne – wygoda, precyzyjność, zysk, ekologia         18

Nie tylko my podróżujemy
z paszportem ………………………………….. 20

Konserwacja pasz na miarę
gospodarstwa………………………………….. 22

Uprawa roślin możliwa na ugorach….. 24

Nowe zalecenia dla drobiarzy………….. 25

Pszczoły też mają swoje święto………… 26

Pszczelarze mogą już ubiegać się
o wsparcie finansowe………………………. 27

przyjazne rolnictwo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie         28

Szok cenowy – jak sobie z nim radzić? 30

prawo

„Siódemka dla polskiej wsi”,
czyli POLSKI ŁAD w rolnictwie? ……….. 32

Zmiana numeru rachunku bankowego

dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 33

Ekonomika

Jak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich?            34

Darowizna gospodarstwa rolnego
– skutki w VAT…………………………………. 35

Pogłowie zwierząt gospodarskich …… 36

U sąsiada

Dbajmy o środowisko………………………. 43

Co mi szkodzi pomalować……………….. 44

W domu i ogrodzie

Z pasji do smaku na wsi…………………… 46

Krzyżówka          48

Odsłony : 552
Skip to content