Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2022 – zaproszenie do udziału w konkursie

maj 13, 2022 | Aktualności

Rusza nabór do jednego z najciekawszych ogólnopolskich konkursów kulinarnych. Sam konkurs organizowany jest od 2000 roku i posiada wieloletnią tradycję w promowaniu wyjątkowych produktów regionalnych. Przystąpić może do niego każdy producent tradycyjnych wyrobów, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP. Organizatorami konkursu na szczeblach regionalnych są Samorządy województw we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub służą do sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

Przedsięwzięcie organizowane jest w dwu etapach:

Pierwszy etap: to finał regionalny, w którym chcąc uczestniczyć należy przysłać kartę zgłoszeniową dla konkretnego produktu (nie osoby), podczas którego wyłonieni zostaną laureaci w czterech głównych kategoriach.

Drugi etap: to wybór dokonywany przez Krajową Kapitułę Konkursu, spośród produktów nominowanych w etapie regionalnym, tych najlepszych produktów do prestiżowej nagrody  „PERŁA” i wręczenie w Poznaniu pamiątkowych statuetek.

Zgłaszane i zakwalifikowane produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

 1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
  1. produkty i przetwory mięsne,
  2. produkty i przetwory z ryb,
  3. produkty mleczne,
  4. miody.
 2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego
  1. przetwory owocowe,
  2. przetwory warzywne,
  3. produkty zbożowe ,
  4. wyroby cukiernicze.
 3. Napoje regionalne
  1. napoje bezalkoholowe
  2. napoje alkoholowe.
 4. Inne produkty regionalne łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Jedna osoba (producent) może zgłosić jeden produkt w danej kategorii, czyli maksymalnie 4 produkty.

Zgłoszenia można również składać w kategorii „Od pola do stołu”. Jest ona skierowana głównie do rolników, producentów wytwarzających i sprzedających swoje produkty nieprzetworzone (np. jaja, warzywa, owoce, itp.) oraz wyroby, bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. W przypadku wysyłania zgłoszeń w tej kategorii, należy ręcznie dopisać na karcie „Od pola do stołu”.

Produkty, które we wcześniejszych edycjach Konkursu zdobyły nagrody mogą ubiegać się o nominację do nagrody „Perła”. Wysyłając zgłoszenie o nominację do tej prestiżowej nagrody, należy ręcznie dopisać na karcie zgłoszeniowej „Perła”. Tutaj nie obowiązuje limit zgłoszenia jednego produktu w danej kategorii.

Współorganizatorzy finału regionalnego: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają wszystkich producentów, do zgłaszania  swoich wyrobów do Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Konkurs odbędzie się w Augustowie w dniu 2 lipca 2022 r.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 13 czerwca 2022 r. na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo,

z dopiskiem: „konkurs NKD”

Zgłoszenia można również przekazać przez powiatowe specjalistki Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

Dokładny adres oraz godzina rozpoczęcia Konkursu zostaną podane odrębnym komunikatem na stronie internetowej PODR w Szepietowie.

Więcej informacji można uzyskać:

 • telefonicznie: 86 275 89; 506 662 611
 • e-mailem: jczarkowska@odr-szepietowo.pl
 • w siedzibie PODR i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego u specjalistek Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

Joanna Czarkowska

Karta zgłoszeniowa

Konkurs NKD – https://www.produktyregionalne.pl/nkd.html

Odsłony : 588
Skip to content