Szkolenie z zakresu PROW 2014-2020

kwi 26, 2022 | Aktualności

Szkolenie z zakresu poprawności wypełniania wniosków dotyczących systemu wsparcia bezpośredniego i płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020, skierowane do doradców rolniczych odbyło się 26 kwietnia br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży. Głównym celem spotkania była poprawa jakości świadczonych usług doradczych.

Podczas szkolenia zostały przedstawione zagadnienia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków. Omawiane były między innymi:

  • zasady dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wymaganych załączników oraz pozwoleń i decyzji potrzebnych do realizacji operacji w ramach planowanych inwestycji,
  • najczęściej pojawiające się błędy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych,
  • wnioski o płatność,

Szkolenie rozpoczęli pracownicy ARiMR: Marcin Sewastianik  – Naczelnik Wydziału ds. Wdrożeń,  Aneta Węgrzyniak – Starszy Specjalista w Wydziale Autoryzacji, Katarzyna Szymanowska – Starszy Specjalista w Wydziale Wdrożeń oraz Zbigniew Kaliściak – Starszy Specjalista w Wydziale Wdrożeń. Eksperci omówili zagadnienia z zakresu wnioskowania o płatności z działań inwestycyjnych tj.: „Modernizacja gospodarstwa rolnych”, „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” oraz „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Następny blok tematyczny poprowadzili: Monika Gacka – Naczelnik Wydziału ds. Działań Premiowych, Leszek Kamiński BDSPB POR, przedstawiając zasady prawidłowego sporządzania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałań premiowych PROW 2014-2020 – działania: 6.1, 6.2 i 6.3 (wnioski o pomoc oraz płatność I i II raty).

Ponadto prelegenci omówili zagadnienia dotyczące wniosków o przyznanie płatności w ramach Działania Rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz Rolnictwa Ekologicznego. Następnie przedstawiono warunki przyznania pomocy na dofinansowanie do zakupu nawozów mineralnych dla producentów rolnych.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań oraz konsultowania kwestii dotyczących prawidłowego wypełniania wniosków. Kompleksowe przygotowanie doradców przekłada się na lepsze i bardziej efektywne wykorzystane środków unijnych, które sprzyja wzrostowi innowacyjności gospodarstw.

Katarzyna Olszewska

Specjalista ds. promocji

 

Odsłony : 757
Skip to content