Podsumowanie Podlaskiego Forum Innowacji

kwi 26, 2022 | Aktualności

Za nami konferencja Podlaskie Forum Innowacji, która odbyła się 22 kwietnia w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Spotkanie dotyczyło innowacji w rolnictwie. Zostały zaprezentowane przykłady ciekawych rozwiązań, które były zrealizowane w ramach działania Współpraca.

Konferencję otworzył Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski. Podkreślił on bardzo duże znaczenie dla rolnictwa, wprowadzanych innowacji, które stymulują rozwój tej branży oraz otwierają nowe możliwości działania. „Wszystkie stosowane dzisiaj powszechnie rozwiązania w rolnictwie kiedyś były innowacjami” – stwierdził dyrektor PODR Szepietowo. W swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślał również bardzo duże znaczenie wsparcia, jakie jest udzielane na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, na badania, które w realny sposób wspierają produkcję rolniczą. „Trzeba powiedzieć, że pomysłów, sposobów na rozwiązanie problemów u nas nie brakuje, ale są jakieś problemy z przebiciem się, z pokazaniem tego, z trafnością tych wynalazków, procesów, czy też technologii do szerszego użycia, do przemysłu. Jednym z takich sposobów, aby pokonać przeciwności jest działanie Współpraca, zakładająca współdziałanie środowisk naukowych, biznesowych, rolników, oczywiście doradztwa – przykładowo Ośrodków Doradztwa Rolniczego” – powiedział Wojciech Mojkowski dyrektor PODR Szepietowo.

W programie konferencji znalazły się prezentacje naukowców, którzy biorą udział w realizacjach projektów dotyczących innowacji w rolnictwie. Jako pierwsza swoją prezentację przedstawiła dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wykład pt. ”Innowacje w pratotechnice”, dotyczył prezentacji kilku projektów w których brała udział uczelnia. Jednym z nich jest projekt Bazydrill gdzie partnerem jest również Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Efektem przedsięwzięcia jest powstanie siewnika do podsiewu traw. Nie jest to jednak zwykły siewnik, a maszyna, która jest wyposażona w liczne czujniki monitorujące jej pracę. Wśród innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w tej maszynie jest specjalna redlica, która posiada opatentowany system wprowadzania nasion do gleby, uwzględniający nierówności terenu i dający możliwość regulacji głębokości wysiewu nasion (każda redlica indywidualnie dostosowuje się do warunków glebowych). Innowacyjnym rozwiązaniem jest również zastosowanie mechanizmu wyczesującego obumarłe części roślin, przy jednoczesnym przenoszeniu jej na świeżo zasianą powierzchnię. To rozwiązanie jest o tyle korzystne, ponieważ nie ma potrzeby wcześniejszego przygotowania użytków zielonych do podsiewu, wszystkie czynności są wykonywane za jednym przejazdem siewnika. Nie są to jedyne innowacje zastosowane w tej maszynie do kolejnych należy zaliczyć mieszalnik z częściowo zautomatyzowanym urządzeniem do próby kręconej co daje możliwość komponowania mieszanki nasiennej bezpośrednio przed podsiewem. W siewniku jest również zamontowany pojemnik na środki ochrony roślin oraz system GPS.

Prof. Halina Lipińska przedstawiła jeszcze kilka innych ciekawych projektów, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania w produkcji rolniczej a dotyczyły zarządzania stadem zwierząt czy też nawożeniem pól.

Wykład pt. Innowacje inspirowane naturą przeprowadziła dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Temat wykładu dotyczył przede wszystkim szeroko rozumianego wykorzystania grzybów. Jednym z projektów, zrealizowanych przez Politechnikę Białostocką było stworzenie Banku Ekstraktów z Grzybów. Jednym z najbardziej bogatych miejsc w Europie pod względem gatunków grzybów jest Puszcza Białowieska. Wykorzystując to bogactwo naukowcom udało się stworzyć kolekcję kilkuset ekstraktów z grzybów, która stale się powiększa. Wykorzystując zasoby banku jest możliwość prowadzenia prac w poszukiwaniu nowych potencjalnych antybiotyków czy innych kompozycji aktywnych, które mogą stanowić podstawę do opracowania produktów leczniczych czy weterynaryjnych. Trzeba zaznaczyć, że jest to innowacyjne przedsięwzięcie. Są prowadzone badania nad wykorzystaniem ekstraktów z grzybów w rolnictwie. Stworzono kompozycję na bazie ekstraktu ze złotoporka niemiłego jako pierwszego leku pochodzenia naturalnego do leczenia zgnilca złośliwego/amerykańskiego pszczół. Są też prowadzone badania nad poszukiwaniem antybiotyków w leczeniu zapalenia wymion u krów. Celem projektu o nazwie FUMASTI jest ocena skuteczności działania kompozycji na bazie ekstraktu z grzyba w przeciwdziałaniu stanom zapalnym gruczołu mlekowego u bydła mlecznego.

Innym projektem przedstawionym przez dr Ewę Zaporę w którym partnerem jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest projekt o nazwie RHODIOLA „Różeniec Górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec”. Celem operacji jest poprawa efektywności uprawy, zastosowanie udoskonalonej technologii cięcia i suszenia surowca – kłączy z korzeniami oraz opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowego produktu – ekstraktu z różeńca. Uprawa roślin leczniczych w tym momencie jest bardzo mocno promowana ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na rynku. Tego typu uprawy są uznawane jako przyszłościowa gałąź rolnictwa, która może przynosić znaczne dochody dla rolników.

Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni wygłosił wykład pt. Technika rolnicza przyszłości. Rolnictwo 4.0. Przedstawił w nim najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w rolnictwie oraz scharakteryzował badania, które są prowadzone nad przyszłościowymi rozwiązaniami. Zostały zaprezentowane roboty, które są autonomicznymi urządzeniami pracującymi bez nadzoru człowieka i które są już dostępne na rynku. Przyszłość techniki rolniczej w produkcji roślinnej to tzw. roje robotów. Jest to kilka jednostek sterowanych przez robot matkę, wykonujących wcześniej zaplanowaną pracę na konkretnym polu. Zostały również omówione problemy jakie są napotykane przy tworzeniu najnowszych rozwiązań technologicznych, ale i szereg zalet jakie za sobą niesie automatyzacja prac rolniczych.

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie Zbigniewa Sokołowskiego brokera innowacji w PODR Szepietowo, który zaprezentował założenia programu Współpraca.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami działających już grup, a potencjalnymi uczestnikami grup EPI. Spotkanie dało możliwość skorzystania z doświadczeń osób, które już zakończyły swoje projekty i mogą zasugerować pewne rozwiązania ułatwiające przejście przez proces wnioskowania, realizacji oraz  rozliczania projektu.

Krzysztof Kuteszko

 

Odsłony : 420
Skip to content