Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

kwi 21, 2022 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w kongresie „POLSKA WIEŚ XXI – EUROPEJSKI KONGRES INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA”, który odbędzie się 27-28 kwietnia 2022 w Warszawie.

Z inicjatywy byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, tworzących Radę Programową, powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Doceniając dorobek oraz rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, od momentu transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90-tych XX wieku, dostrzegając potrzebę dalszego wypracowywania odpowiednich rozwiązań dla polskiego i europejskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich w związku z kolejnymi wyzwaniami o podłożu ekonomicznym oraz środowiskowo – klimatycznym, niniejszy Kongres zakłada wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Wśród licznych prelegentów będą  Rektorzy Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w Polsce. Podczas obrad pierwszego Kongresu, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Warszawie, omówione zostaną założenia wyżej wskazanych dokumentów strategicznych UE oraz przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne, szczegółowo odnoszące się do następujących obszarów tematycznych:

  • Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności w – Strategii od pola do stołu (Farm to Fork)
  • Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmującej stricte rolnictwo i obszary wiejskie
  • Pakiecie Gotowi na 55 (Fit for 55) – dotyczącym klimatu, energii i transportu

Celem nadrzędnym pierwszej edycji Kongresu będzie przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne. Uczestnikami Kongresu będą liderzy polskiego rolnictwa, branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni zajmujący się niniejszą tematyką, eksperci, naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz dziennikarze związani z szeroko rozumianą aktywnością i życiem na obszarach wiejskich. Podsumowaniem Kongresu będzie przyjęcie dokumentu końcowego, przedstawiającego rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Źródło: https://kongrespolskawies.pl/pl

Ewelina Szmurło

Poniżej załączniki do pobrania:

PROGRAM

REJESTRACJA

REGULAMIN

Odsłony : 394
Skip to content