Wirtualne gospodarstwo – praktyczny pomocnik rolników w ramach platformy eDWIN

kwi 20, 2022 | Aktualności

Wirtualne gospodarstwo - praktyczny pomocnik rolników w ramach platformy eDWIN

 

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody, szkodnikami i zagrożeniami na polu, szybki kontakt z doradcą rolniczym oraz porady, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin – to tylko niektóre zalety e-usługi „Wirtualne gospodarstwo”, która będzie dostępna w ramach platformy doradczej eDWIN.

„Wirtualne gospodarstwo” to najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. Będzie ona służyła rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa będzie dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

W czym pomoże „Wirtualne gospodarstwo”?

Każda uprawa wprowadzona do systemu „Wirtualnego gospodarstwa” będzie monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować.

Ponadto, jedną z możliwości „Wirtualnego gospodarstwa” z nich będzie wspomaganie decyzji rolników czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy. Dzięki temu usługa przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Co więcej, „Wirtualne gospodarstwo” ułatwi kontakt rolników z ich doradcą rolniczym. E-usługa w prosty sposób zapewni rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń. Każdy użytkownik będzie posiadał przypisanego do konta doradcę. Automatycznie dopisany zostanie najbliższy doradca, ale rolnik będzie miał możliwość zmiany np. na doradcę z którym najczęściej utrzymuje kontakt.

„Wirtualne gospodarstwo” będzie także udostępniało rolnikom raporty agrometeorologiczne. Będą one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i będą miały charakter ogólny lub spersonalizowany.

Raporty ogólne będą przygotowywane dla powiatów i będą uwzględniać prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Z kolei raporty spersonalizowane będą przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i będą przedstawiać analizę agrometeorologiczną wskazanego przez niego pola.

Ponadto, „Wirtualne gospodarstwo” pozwoli na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy będą mieli do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwi ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin. To właśnie dzięki informacjom zawartym w karcie pola, możliwe będzie otrzymywanie powiadomień dotyczących możliwych zagrożeń na polu.

„Wirtualne gospodarstwo” w praktyce

Żeby w pełni korzystać z możliwości e-usługi „Wirtualne gospodarstwo” rolnik będzie musiał się zarejestrować oraz dokonać wyboru swoich pól w usłudze. Po zalogowaniu na swoje konto rolnik będzie miał do dyspozycji kilka zakładek.

W oknie głównym pokażą się ogólne informacje o gospodarstwie. Jeżeli zostały wprowadzone uprawy, wyświetla się wykres struktury zasiewów. Ponadto prezentowane są aktualne dane meteorologiczne z wybranej stacji meteorologicznej, alerty pogodowe, ostrzeżenia o możliwości wystąpienia agrofagów na polach oraz informacje przesłane przez wybranego doradcę.

W zakładce „Karty pól” wyświetlane będzie okno przedstawiające mapę okolicy gospodarstwa, które służy do dodawania pól w gospodarstwie. Pola możemy dodawać na 3 sposoby:

– poprzez odszukanie na mapie, zaznaczenie i dodanie,

– poprzez wpisanie całego numeru działki (TERYT),

– poprzez zaimportowanie pliku przygotowanego w eWniosku.

W czasie dodawania działki możemy podać dane dotyczące uprawy. Jeżeli tego nie zrobimy aplikacja traktuje dane pole jako nieprzydzielone, czyli nie ma na nim żadnej uprawy. Działki można dzielić i powiększać.

Mapy dostępne są w 4 warstwach: OSM, Ortofotomapa (Satelita), Obszar MKO, Działki Ewidencyjne.

W zakładce „Karty pól” znajduje się także lista upraw na poszczególnych polach w naszym gospodarstwie. Klikając na poszczególne pola rolnik otrzyma bardziej szczegółowe informacje. Ponadto, na polach można także dodawać różne zabiegi agrotechniczne. W zależności od potrzeb można je łączyć, na przykład oprysk rzepaku na wszystkich polach, wysiew pszenicy na różnych polach.

W zakładce „Profile upraw” będzie można znaleźć wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie. Ta zakładka ma wspomagać podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin. Dlatego też będzie można znaleźć w niej komentarze meteorologiczne oraz informacje o ewentualnych agrofagach.

W kolejnej zakładce – „Agrofagi” – znajduje się baza wiedzy na temat szkodników. Natomiast w ostatniej zakładce – „Meteo” – będzie można sprawdzić położenie konkretnej stacji meteorologicznej, aktualne i historyczne dane meteorologiczne, a także tygodniową prognozę pogody. Zakresy wyświetlanych danych można ustawiać samodzielnie, zależnie od potrzeb.

Platforma doradcza eDWIN

Platforma doradcza eDWIN powstaje w ramach projektu eDWIN („Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”). Prace nad platformą trwają od czerwca 2019 roku i zakończą się w sierpniu tego roku.

Jednak już w czerwcu platforma eDWIN zadebiutuje podczas Krajowych Dni Pola Poświętne 2022. Początkowo użytkownicy będą mieli dostępne dwie usługi: „Wirtualne gospodarstwo” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Pozostałe dwie usługi („Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”) będą dostępne w późniejszym terminie.

Platforma eDWIN będzie dostępna za darmo dla każdego chętnego zarówno w wersji mobilnej, jak i na komputer. W pracach nad nią uczestniczy aż 19 partnerów, w tym wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Pomysłodawcą platformy eDWIN jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego eDWIN.

Prace nad platformą i projektem eDWIN są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do strony eDWIN: https://www.edwin.gov.pl/

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 

 

Odsłony : 353
Skip to content