„Pszczelarstwo kierunkiem przyszłości”

kwi 19, 2022 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach: „Pszczelarstwo kierunkiem przyszłości”. Celem operacji  jest poszukiwanie partnerów w  ramach działania „Współpraca” poprzez wspieranie  tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, przedstawicielami instytucji rolniczych i około rolniczych  (służbami)  wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie hodowli pszczół i prowadzenia gospodarki pasiecznej  oraz poznanie  doświadczeń przydatnych w tworzeniu i funkcjonowaniu Grup Operacyjnych. Realizacja operacji przyczyni się również do podniesienia wiedzy  uczestników w odniesieniu do stosowanych w branży pszczelarskiej innowacyjnych rozwiązań.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przełożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworząc odkłady pszczele i  znakując matki.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką pszczelarstwa. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny złożyć wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godz. 13.30 (decyduje data wpływu).

  • mailem (skanem) na adres: aciborowska@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rozpoczęcie warsztatów 11-12 czerwca 2022 r. (część teoretyczna i praktyczna). Następne spotkania odbędą się 18-19 czerwca 2022 r., 02-03 lipca 2022 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Aneta Ciborowska, tel. 86 275 89 16, e-mail: aciborowska@odr-szepietowo.pl

formularz zgłoszeniowy

Aneta Ciborowska

Odsłony : 668
Skip to content