Podlaskie Forum Innowacji – zaproszenie do udziału

kwi 19, 2022 | Aktualności

 

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Podlaskie Forum Innowacji”, które odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,  ul. Studencka 19, 18-402 Łomża.

Nadrzędnym celem operacji jest zaprezentowanie powstałych grup EPI w województwie podlaskim oraz wymiana doświadczeń pomiędzy istniejącymi a potencjalnymi grupami. Przedstawione zostaną dobre praktyki dotyczące wdrażania innowacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w przetwórstwie, co może przyczynić się do kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz pozwoli zwiększy wiedzę na ten temat wśród uczestników spotkania.

Konferencja jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie rolników, hodowców, przedsiębiorców, firm itp. innowacjami oraz możliwością uczestnictwa w działaniu Współpraca przez zawiązywanie Grup Operacyjnych. Forum ma na celu zachęcenie do działania i pokazanie osobom zainteresowanym wstąpieniem lub założeniem grupy operacyjnej poprzez pokazanie dobrych praktyk i wymianę wzajemnej wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami istniejących Grup Operacyjnych, a potencjalnymi beneficjentami programu Współpraca.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, producentów mleka, przedsiębiorców, doradców rolniczych i przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • mailem (skanem na adres akostro@odr-szepietowo.pl)
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pok. nr 1

w terminie do dnia 20-04-2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Zbigniew Sokołowski – broker innowacji, tel. 506 663 880;
e-mail:
zsokolowski@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa

Program

Anna Kostro

Odsłony : 356
Skip to content