AGROBANK po raz kolejny na naszych poletkach

kwi 14, 2022 | Aktualności

Agrobank

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz kolejny podjął współpracę z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w realizacji projektu AGROBANK – etap II. Pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa założyli pole demonstracyjne, na którym znalazły się poletka zasiane różnymi odmianami jęczmienia i  pszenicy. Na poletkach znalazły się także jako obsiew facelia oraz gorczyca. W optymalnym terminie siewu na poletkach zostaną zasiane różne odmiany soi.

Prowadzenie takiego pola demonstracyjnego ma na celu zapoznanie rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych oraz innych zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa z procesem wegetacyjnym starych odmian roślin użytkowych.

Zadanie te jest realizowane w ramach projektu pt.: „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” – AGROBANK.

Według założeń, projekt ma wpłynąć na zwiększenie różnorodności upraw, ma ożywić oraz poprawić sytuację ekonomiczną na obszarach wiejskich, głównie z przewagą ekstensywnego typu gospodarowania. Zasoby genowe tworzą źródło nowych, alternatywnych roślin uprawnych, dywersyfikujących aktywność rolniczą, zwłaszcza w mniej rozwiniętych obszarach wiejskich. Pozwalają one na wprowadzenie do upraw roślin użytkowych, które dotychczas były pozyskiwane z naturalnych stanowisk, a są zagrożone wyginięciem. Starsze odmiany roślin charakteryzują się niższą plennością w porównaniu do nowoczesnych, ale wykazują dużą różnorodność genotypową oraz większą stabilność plonowania.

W trakcie trwania projektu realizowane będą prace badawczo-rozwojowe oraz prowadzone będą działania mające na celu wdrożenie osiągniętych rezultatów dotyczących optymalnego wykorzystania narodowych zasobów genowych roślin użytkowych. Docelowymi odbiorcami projektu są rolnicy, doradcy rolniczy, hodowcy, instytucje państwowe, ośrodki naukowe i wszystkie inne podmioty powiązane z gospodarką rolno-spożywczą w naszym kraju.

W spodziewanych efektach społecznych oraz ekonomicznych projektu przewiduje się między innymi zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa, transfer wiedzy i wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz w dalszej perspektywie poprawę warunków ekonomiczno-społecznych na polskich wsiach.

Aneta Ciborowska

Odsłony : 360
Skip to content