Wiosenny obrót materiałem siewnym

kwi 4, 2022 | Aktualności

W związku z trwającym sezonem obrotu materiałem siewnym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:

– krajowego rejestru

– wspólnotowego katalogu

– odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Kupując materiał siewny należy pamiętać o kilku zasadach: kupować wyłącznie materiał siewny w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu; trwale zabezpieczonym w etykietę nasienną potwierdzającą, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji; pochodzący od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać m.in. następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

Źródło: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/wiosenny-obrot-materialem-siewnym,501.html

Katarzyna Olszewska

Odsłony : 323
Skip to content