Rusza działanie Współpraca

kwi 4, 2022 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków na działanie Współpraca. Już od 30 kwietnia 2022 roku można wnioskować o środki na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których celem jest wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu,
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów,
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, rynków lokalnych, produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów.

Beneficjentem działania mogą być grupy operacyjne, w których składzie musi się znaleźć co najmniej dwóch członków z następujących kategorii grup:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Należy jednak pamiętać, że w grupie operacyjnej, która chce ubiegać się o pomoc, jednym z podmiotów wchodzący w jej skład musi być rolnik a w przypadku gdy jest planowane poniesienie kosztów związanych z badaniami jednym z podmiotów musi być jednostka naukowa do której zaliczamy:

 • uczelnie;
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Polską Akademię Nauk – instytuty naukowe PAN;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polską Akademię Umiejętności;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących, i nie może przekroczyć 6 000 000 zł na jedną grupę oraz powinna odnosić się do:

 • kosztów inwestycyjnych gdzie koszty kwalifikowane są refundowane w wysokości 70%;
 • kosztów ogólnych refundowanych w 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że nie mogą one przekroczyć 20% sumy pozostałych kosztów kwalifikowanych i kosztów bieżących oraz nie przekracza kwoty 500 000 zł;
 • kosztów badań refundowanych w 100% kosztów kwalifikowalnych, które nie mogą przekraczać 50% kwoty pomocy na operację;
 • kosztów bieżących, które mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, inwestycyjnych i kosztów badań.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych działaniem Współpraca zachęcamy do kontaktu ze Zbigniewem Sokołowskim brokerem innowacji Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, nr tel. 506 663 880 lub na adres e-mail zsokołowski@odr-szepietowo.pl.

Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można pobrać ze strony ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/vi-nabor-wnioskow-m16-wspolpraca-opracowanie-i-wdrozenie-innowacji–nabor-od-dnia-30-kwietnia-2022-r-do-dnia-15-czerwca-2022-r

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/vi-nabor-wnioskow-m16-wspolpraca-opracowanie-i-wdrozenie-innowacji–nabor-od-dnia-30-kwietnia-2022-r-do-dnia-15-czerwca-2022-r

Krzysztof Kuteszko

Odsłony : 424
Skip to content