Forum Mleka

mar 30, 2022 | Aktualności

W dniu 29 marca 2022 odbyła się kolejna edycja Forum Mleka, której głównymi organizatorami były redakcje magazynów: TopAgrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Elita. Spotkanie miało miejsce w Dworku nad Stawem w miejscowości Podborze (gmina Ostrów Mazowiecka). W trakcie spotkania dyskutowano o przyszłości sektora mlecznego, w tym o problemach dotykających hodowców bydła mlecznego. Tematem przewodnim wydarzenia było hasło „Przyszłość produkcji mleka: opłacalność, środowisko, dobrostan i oczekiwania konsumentów”.

Wśród gości i prelegentów byli zarówno przedstawiciele krajowych organizacji branżowych, jak również specjaliści z zagranicy. Udział w wydarzeniu wzięli hodowcy, producenci mleka, przedstawiciele firm związanych z branżą, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu rolnego, przedstawiciele świata nauki.

W toku dyskusji zwracano szczególną uwagę na wyzwania, z którymi mierzy się cała branża w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że przed całą branżą rolniczą w Polsce będzie trudny rok i wszyscy musimy stawić czoła nadchodzącym zmianom. Poruszono kwestię zrównoważonej produkcji, z poszanowaniem klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt. Zwracano również uwagę na rosnące wymagania konsumentów, a także coraz wyższe koszty produkcji i utrzymania zwierząt. W ramach Forum szeroko omówione zostało zagadnienie dotyczące braków magazynowych i wysokich cen pasz białkowych dobrej jakości, niezbędnych przy produkcji mleka. Poruszona została również kwestia dostępności pasz objętościowych w wyniku powtarzających się suszy w okresie wegetatywnym. W przyszłości czeka nas wiele zmian dotyczących wymagań związanych z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Strategicznego dla reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Podczas obrad odbyły się cztery panele tematyczne, obejmujące takie zagadnienia jak m.in.: efektywne żywienie krów mlecznych, leczeniem mastittis, nowoczesne budynki inwentarskie oraz perspektywy rynku mleka.

Prof. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w wygłoszonym wykładzie omówił temat energii pozyskanej z kukurydzy i maksymalnym wykorzystaniu białka z użytków zielonych. Poruszył zagadnienie dotyczące sposobu prawidłowego zbilansowania dawki żywieniowej, mającego wpływ na potencjał produkcyjny krów mlecznych.

Lekarz Weterynarii Doktor Sebastian Smulski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił wpływ zdrowia zwierząt na dobre wyniki produkcyjne w produkcji mleka. Przedstawił najważniejsze strategie leczenia zapaleń wymienia w oparciu o nowe dyrektywy unijne ograniczające stosowanie antybiotyków. Poruszył kwestię dotyczącą selektywnego zasuszania krów środkami farmakologicznymi oraz selekcję w stadzie sztuk, które nie rokują dalszej produkcji w skutek permanentnego, chronicznego stanu zapalnego.

Podczas konferencji została szeroko przedstawiona problematyka dobrostanu zwierząt jako parametr zrównoważonej produkcji mlecznej. W ramach wideokonferencji wysłuchano wykładu Andreasa Pelzer, który pracuje jak niezależny doradca w Centrum Doświadczalnym w Haus Düsse (Niemcy). Prelegent podkreślał, że zapewniając zwierzętom optymalne warunki utrzymania, rolnik ma szansę uzyskać wysoką produkcją mleka i dobre wskaźniki rozrodu w swoim stadzie. Przedstawiony został aspekt nowych technologii, na które warto zwrócić uwagę w budynku inwentarskim, by z jednej strony z nawiązką spełnić wszystkie wymogi dobrostanu, ale z drugiej – ograniczyć pracochłonność obsługi zwierząt.

Wiele miejsca i uwagi poświęcono tematyce przyszłości rynku mleczarskiego? W dobie rosnących kosztów produkcji każdy producent mleka zadaje sobie pytanie jakie perspektywy czekają nas na rynku mleka i co zdecyduje o utrzymaniu konkurencyjności? Łukasz Wyrzykowski, dyrektor generalny IFCN podjął się analizy zagadnień dotyczących sytuacji na rynku mleka.

Na koniec spotkania odbyła się debata, podczas której dyskutowano o wpływie Zielonego Ładu na kondycję polskiego sektora produkcji mleka i szansach na wykorzystanie w pełni polskiego potencjału produkcji mleka. O sytuacji na rynku mleka oraz główne kierunki rozwoju branży mleczarskiej mówił w czasie forum prezes SM Mlekovita-Dariusz Sapiński. Udział w debacie wzięli prezesi spółdzielni mleczarskich: Edward Bajko SM Spomlek, Marcin Hydzi ZPPM, Grzegorz Gańko OSM Sierpc i Stanisław Jamiołkowski MSM Mońki.

Kolejna edycja Forum planowana jest już w przyszłym roku.

Przedstawiamy Państwu relację z wydarzenia w którym uczestniczył Wojciech Mojkowski dyrektor PODR Szepietowo wraz z pracownikami.

Ewelina Szmurło

Specjalista ds. hodowli i chowu bydła

zdj. TopAgrar Polska, Ewelina Szmurło

 

 

Odsłony : 568
Skip to content