„Sposób na Sukces” – trwa nabór uczestników konkursu

mar 23, 2022 | Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło nabór uczestników do konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Jest to konkurs o bardzo długiej tradycji, w tym roku mamy już XXII edycję. Przez te wszystkie lata celem konkursu była promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tyś mieszkańców, które:

– wykorzystują innowacyjne rozwiązania sprzyjające podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich,

– podejmują działania na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu,

– działają na rzecz włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy,

– są efektywnie zrealizowane przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Do tegorocznej edycji konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia, które zostały uruchomione w okresie od 1 lipca 2020 roku do 28 lutego 2022 roku. Zgłoszeń można dokonać poprzez przesłanie dokumentów zgłoszeniowych bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na adres:

ul. Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”.

Zgłoszenia uczestników z województwa podlaskiego można dokonać również w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zgłaszający powinien przypisać zgłaszane przedsięwzięcie do jednej z trzech kategorii:

  • indywidualna,
  • zespołowa,
  • rodzinna,
  • inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 16 maja 2022 roku.

Osoba do kontaktu w PODR Szepietowo: Krzysztof Kuteszko, kkuteszko@odr-szepietowo.pl.

Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – informacje szczegółowe

Załącznik nr 3 – oświadczenia

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Odsłony : 445
Skip to content