Dobrostan na PLUS

mar 18, 2022 | Aktualności

W bieżącym roku, podobnie jak w ostatnich latach, w ramach wniosku na dopłaty bezpośrednie rolnicy mogą również wnioskować o dopłaty w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.  W tym roku działanie to można realizować w ramach następujących pakietów i ich wariantów:

  • Pakiet 1. Dobrostan świń:

– wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach,

– wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach,

– wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu,

– wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu;

  • Pakiet 2. Dobrostan krów:

– wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,

– wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,

– wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.

  • Pakiet 3. Dobrostan owiec:

– wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Ze względu na dalsze występowanie na terenie kraju obszarów ASF w bieżącym roku  nadal nie będzie naboru wniosków w ramach wariantu 1.3 Dobrostan loch – dostęp do wybiegu oraz wariantu 1.4 Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu.

Płatność w ramach działania przyznawana jest na rok.

Płatność ta przysługuje rolnikowi, jeżeli:

  • został mu nadany numer identyfikacyjny,  który może być wykorzystywany do ubiegania się o tę płatność;
  • na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej posiada, co najmniej jedną oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib tych zwierząt:

– lochę oznakowaną kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku wariantów 1.1,

– krowę – w przypadku pakietu 2;

  • posiada, z wyłączeniem wariantu 2.1, plan poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzony przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku braku istotnych zmian w planie rolnik realizuje zobowiązanie w kolejnym roku zgodnie z posiadanym planem i składa do ARiMR Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

Dodatkowo w ramach tego działania w roku sporządzenia planu poprawy dobrostanu  można ubiegać się o rekompensatę kosztów transakcyjnych. W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, należy zaznaczyć pole „w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach: pakietu 1” i/lub „pakietu 2” i/lub „pakietu 3” we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2022.

Wysokość płatności dobrostanowej  w ramach danego wariantu ustala się jako iloczyn odpowiedniej stawki płatności dobrostanowej i podstawy ustalenia wysokości tej płatności, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń, wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-dobrostan-zwierzat

Agnieszka Bakun

 

Odsłony : 567
Skip to content