Forum Wołowiny

mar 14, 2022 | Aktualności

W dniach 10-11 marca w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum Sektora Wołowiny, której organizatorem było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Siódma edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z COPA-COGECA, a także z Radą Sektora Wołowiny. W ramach spotkania dyskutowano o przyszłości sektora wołowiny. Forum jest okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora produkcji zwierzęcej.

Wśród gości i prelegentów byli zarówno przedstawiciele krajowych organizacji branżowych, jak również specjaliści z zagranicy. Udział w wydarzeniu wzięli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

W toku dyskusji zwracano szczególną uwagę na wyzwania, z którymi mierzy się cała branża w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że przed całą branżą rolniczą w Polsce będzie trudny rok. W ramach Forum szeroko omówione zostało zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Jak podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, w obecnej sytuacji mamy wystarczające zapasy żywności w Europie, aby wyżywić rosnącą rzeszę uchodźców. Ze względu na działania wojenne na Ukrainie, istnieje uzasadnione ryzyko, że tamtejsi rolnicy nie obsieją swoich pól.

Szef resortu rolnictwa wskazał również na konieczność rewizji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak chociażby w zakresie odłogowania części gruntów z produkcji rolnej. Poruszono kwestię przesunięcia terminu wdrażania ograniczeń w systemie nawożenia i ochrony roślin, a także zwracano uwagę na konieczność zabezpieczenia ciągłość produkcji przy tak wysokich kosztach.

Podczas dwudniowych obrad odbyło się trzy panele tematyczne, obejmujące takie zagadnienia jak m.in. produkcja wołowiny w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Poruszono kwestie dotyczące rolnictwa węglowego, które może dać impuls do rozwoju nisko emisyjnej produkcji żywca wołowego. Podczas konferencji szeroko został przedstawiony dobrostan zwierząt jako parametr zrównoważonej produkcji żywca wołowego. Podkreślano również, że na procesy produkcyjne coraz większy wpływ ma konsument, który poprzez dokonywane wybory i oczekiwania kreuje nowe trendy rynkowe. Zwrócono uwagę na zjawisko zniechęcania do żywności pochodzenia zwierzęcego wśród grupy młodszych konsumentów.

Wiele miejsca i uwagi poświęcono tematyce tzw. warunków lustrzanych. Warunki i standardy, które wymagane są od europejskich rolników związane z Zielonym Ładem są bardzo kosztowne, COPA-COGECA oczekuje, że Unia Europejska postawi takie same wymagania dla producentów z krajów trzecich którzy produkują na rynek UE. Jak podkreślił wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA – Jerzy Wierzbicki – w chwili obecnej mamy już całkowity zakaz importu wołowiny ze Stanów Zjednoczonych oraz wołowiny wyprodukowanej przy użycia hormonów wzrostu. Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka odniosła się do również do niepewnej sytuacji na rynku mleka. Dyrektor Maliszewska podkreśliła jak ważne jest myślenie dalekosiężne o mechanizmach wsparcia dla rolników i spółdzielni.

Kolejna edycja Forum planowana jest już w przyszłym roku.

 

Ewelina Szmurło

Odsłony : 427
Skip to content