Liderzy podlaskich sołectw uhonorowani

mar 10, 2022 | Aktualności, Galeria zdjęć

Podlascy Sołtysi spotkali się dzisiaj w Białymstoku w przeddzień ich święta, aby wziąć udział w „Dniu Sołtysa” – uroczystości zorganizowanej specjalnie na ich cześć. Organizatorami wydarzenia byli: Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP członek Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski i Wojciech Mojkowski Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Do Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przybyli reprezentanci gmin wiejskichi miejsko-wiejskich z naszego województwa.

Spotkanie prowadził Jarosław Zieliński, który w słowach wstępu podkreślił rolę społeczną sołtysów, a także wskazał trud jaki codziennie ponoszą swoją praca na rzecz mieszkańców. Lech Antoni Kołakowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi również złożył życzenia zebranym sołtysom, a następnie odczytał list od Henryka Kowalczyka Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Słowa skierowane do zgromadzonych liderów „Małych Ojczyzn”, podkreśliły ich zobowiązanie wobec Wyborców, a także istotę pełnionej przez nich funkcji. Minister przekazał również zapewnienie rozwiązań dotyczących gwałtownych wzrostów cen gazu i innych nośników energii: Zdajemy sobie z tego sprawę i podejmujemy działania osłonowe, na tyle, na ile pozwalają nam unijne regulacje. Obniżki VAT i innych opłat zmniejszają m.in. skalę wzrostu cen paliwa rolniczego. Dziękując za zrozumienie obecnej sytuacji oraz wykazywaną cierpliwość w obliczu rosnących kosztów prowadzenia gospodarstwa złożył życzenia pomyślności w rozwoju wszystkich sołectw. Życzenia obecnym na Sali sołtysom złożył również Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP. W swoim wystąpieniu podkreślił istotę programów pomocowych w rozwoju obszarów wiejskich.

Spotkanie miało charakter informacyjno-szkoleniowy. Prelegenci: Paweł Wojcieszak Dyrektor Biura Prasowego ARiMR, Wojciech Mojkowski Dyrektor PODR Szepietowo, Jadwiga Zabielska Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR, Jacek Jarmołowicz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS zaprezentowali szereg wiadomości przydatnych dla mieszkańców obszarach wiejskich.

„Dzień Sołtysa” to idealna okazja, aby uhonorować sołtysów odznaczeniami: „Zasłużony dla Rolnictwa”, „Wieloletnia służba na rzecz sołectwa”, „Zaangażowanie w działalność w Kołach Gospodyń Wiejskich”, a także jedno wyjątkowe – „Promocja rolników Podlasia w mediach”. Odznaczenia wręczył sołtysom Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski. Tego dnia zostały także złożone na ręce sołtysów grawertony za współpracę z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz wkład wniesiony w rozwój obszarów wiejskich. Wojciech Mojkowski Dyrektor PODR Szepietowo uhonorował następujących sołtysów:

1. Irena Stasiuk – Orzechowicze, Gmina Bielsk Podlaski
2. Olimpia Bołtromiuk – Lipiny, Gmina Hajnówka
3. Marianna Roszkowska – Łapy Korczaki, Gmina Łapy
4. Iwona Dołęga – Rudkowskie, Gmina Wizna
5. Marian Modzelewski – Bagienice, Gmina Przytuły
6. Joanna Mioduszewska – Jabłonka Świerszczewo, Gmina Wysokie Mazowieckie
7. Stanisław Rogalski – Czechowizna, Gmina Knyszyn
8. Ewa Borecka – Brzozowo-Panki, Gmina Poświętne
9. Wojciech Kaczyński – Kaczyn Stary, Gmina Czyżew
10. Kinga Maliszewska – Konopki Pokrzywnica, Gmina Zawady

Miłym zaskoczeniem dla zaproszonych sołtysów było losowanie upominków ufundowanych przez: Bohdana Paszkowskiego Wojewodę Podlaskiego, Grupę AZOTY S.A. oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały i serwowały panie z dwóch kół gospodyń wiejskich z Konarzyc oraz sołectwa Łapy Korczaki. Spotkanie odbyło się pod patronatem Marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek.

Osobom wyróżnionym i uhonorowanym podczas dzisiejszego „Dnia Sołtysa” gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów oraz zapraszamy do śledzenia naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Edyta Porowska
Specjalista ds. promocji

Odsłony : 852
Skip to content