Konferencja: „Produkcja ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia zwierząt”

lut 24, 2022 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu w ramach realizowanego programu Seeds for Future „Kukurydza ziarnem przyszłości” zapraszają na konferencję.
Data: 16 marca 2022 r. godz. 10.00 – 14.30
Miejsce: Hotel Odessa ul. Przemysłowa 6, Wysokie Mazowieckie

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest pobranie oraz wypełnienie karty zgłoszenia a następnie przesłanie jej na e-mail: amaciag@odr-szepietowo.pl do 11 marca 2022 r.

Karta zgłoszenia

Rozwój produkcji zwierzęcej z zastosowaniem nowoczesnych technologii żywienia zwiększa popyt na pasze, których składnikiem jest kukurydza. Kukurydza to druga najważniejsza roślina rolnicza po zbożach. Powierzchnia jej zasiewów wzrasta, w 2021 r. kukurydzy na kiszonkę uprawiano 119,9 tys. ha w województwie podlaskim. Kukurydzę określa się mianem rośliny przyszłości i jest doskonałą paszą dla zwierząt.
Najważniejszymi paszami „kukurydzianymi” w żywieniu krów mlecznych są kiszonka i ziarno suszone i kiszone. Uzyskanie bardzo dobrej kiszonki z kukurydzy uzależnione jest od wielu czynników, które można przedstawić jako łańcuch zależności, w którym najsłabsze ogniwo będzie decydowało o jej wartości pokarmowej, strawności i jakości.

Tematyka konferencji:
– Obniżyć koszty w uprawie kukurydzy
– Nawożenie kukurydzy – technologie obniżające koszty i zapewniające wysokie plonowanie
– Doświadczenie agrotechniczne z kukurydzą – zastosowanie wapna LIDER
– Efektywna ochrona kukurydzy
– Ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt
– Ocena wartości pokarmowej kiszonki oraz jakości zakiszania na podstawie analizy NIRS z elementami oceny organoleptycznej – podczas konferencji będzie możliwość przeprowadzenia analizy kiszonki z kukurydzy przenośnym laboratorium NIRS. Chętnych rolników prosimy o przywiezienie próby.
– Precyzyjny siew kukurydzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
Wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa!

telefon kontaktowy Alina Maciąg: 86 275 89 17 lub 500 296 228

 Konferencja: „Produkcja ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia zwierząt”

Konferencja: „Produkcja ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia zwierząt”

Odsłony : 817
Skip to content