Większe wsparcie do użytków zielonych

lut 18, 2022 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić w bieżącym roku nowe pakiety w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wspierające rolników gospodarujących na trwałych użytkach zielonych. Pierwszym jest pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Jego celem jest powstrzymanie intensyfikacji jak i zaprzestania użytkowania łąk i pastwisk, co bezpośrednio zagraża bioróżnorodności i krajobrazowi obszarów wiejskich. Planuje się, że będzie to zobowiązanie roczne. Warunkiem otrzymania płatności za ten pakiet ma być posiadanie przez rolnika lub jego małżonka co najmniej jednej sztuki zwierzęcia (bydło, kozy, owce lub konie). Rolnicy przystępujący do działania będą mieli obowiązek użytkowania łąk i pastwisk w określony przez doradcę rolnośrodowiskowego sposób przy zachowaniu pewnych ograniczeń, np. częstotliwość pokosów, nawożenie czy zmniejszona obsada zwierząt podczas wypasu. Planowana płatność to 838zł/1ha.
Drugim planowanym do wprowadzenia elementem jest pakiet 9. Retencjonowanie wody. Będzie to usługa ekosystemowa zapobiegająca niewystarczającej retencji glebowej i krajobrazowej. Pakiet 9. będzie ograniczony do gruntów, na których realizowane są pakiety przyrodnicze, tj. 4 i 5 (z wyłączeniem 4.3 i 5.3) oraz 8. Płatność ma wynosić 260zł/1ha i będzie przyznawana do gruntów, na których wystąpiło zalanie lub podtopienie użytków przez określony czas w odpowiednim czasie. Potwierdzeniem zalania określonej powierzchni będą dane przekazywane Agencji przez IUNG PIB w Puławach.
W Przypadku pakietu 8. Konieczne będzie opracowanie przez uprawnionego doradcę rolnośrodowiskowego planu działalności rolnośrodowiskowej, zaś wnioskowanie o płatność dla pakietu 9. Ograniczy się do zaznaczenia odpowiedniego checkboksu we wniosku o płatności na rok 2022.
Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych doradców.

Wawrzyn Wichrowski

Odsłony : 579
Skip to content