„LPW szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie ” – spotkanie on-line w ramach operacji „Podlaskie Partnerstwa Wodne”

lut 17, 2022 | Aktualności

 

„LPW szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie ” –

spotkanie on-line w ramach operacji

 „Podlaskie Partnerstwa Wodne”

Szanowni Państwo,

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podjął inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. W województwie podlaskim roku 2020-2021 prowadzone były prace nad LPW w powiecie: augustowskim, bielskim, grajewskim, kolneńskim, monieckim, siemiatyckim, suwalskim, wysokomazowieckim, zambrowskim.  Natomiast w 2022 roku podejmowane będą prace nad powstaniem LPW w powiecie białostockim, hajnowskim, łomżyńskim, sejneńskim i sokólskim.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie pt. „LPW szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie ”, na którym Profesor Mateusz Grygoruk z SGGW w Warszawie wraz z Profesorem Piotrem Banaszukiem z Politechniki Białostockiej podejmą kwestie problemów gospodarowania wodą w rolnictwie.

Spotkanie zainicjuje powstanie Partnerstw, które będą mieć znaczący wpływ na pozyskanie m.in. środków z  Krajowego Planu Odbudowy oraz innych źródeł na inwestycje wodne, stąd też duże znaczenie ma uczestnictwo jak największego grona interesariuszy.

Spotkanie on-line w przedmiotowym zakresie odbędzie się 25 lutego 2022 r., o godzinie 1000 na platformie Zoom. W celu wzięcia udziału proszę o przesłanie wiadomość do dnia 23.02.2022 r. na adres lmioduszewski@odr-szepietowo.pl, a w odpowiedzi zwrotnej zostanie przesłany link do spotkania.

Osobą do kontaktu z ramienia Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w przedmiotowej sprawie jest Łukasz Mioduszewski – tel. 86 2758916, 502477912.

Odsłony : 512
Skip to content