Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

lut 16, 2022 | Aktualności

Od 28 lutego można składać wnioski do  ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc jest przyznawania w formie bezzwrotnej premii, która jest w zależna od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

O premię mogą ubiegać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu w KRUS co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kwota pomocy zależy od liczby utworzonych miejsc pracy :

150 tys. zł – utworzone minimum 1 miejsca pracy,

200 tys. zł – utworzone minimum 2 miejsca pracy;

250 tys. zł – utworzone minimum 3 miejsca pracy.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

– wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolnicze,

– ma nie więcej niż 40 lat,

– operacja będzie innowacyjna  na terenie gminy na której będzie działalność,

– operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia,

– operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą,

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. decyzja;

II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

Wnioski złożone mogą zostać w  oddziale regionalnym Agencji osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej–od-28-lutego-mozna-skladac-wnioski2

Godlewska Klaudia

Odsłony : 639
Skip to content