Po raz kolejny uruchamiamy nabór na szkolenia dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

lut 15, 2022 | Aktualności

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałań „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna rekrutację na szkolenia. Organizowane szkolenia mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone od 21 marca 2022 r.

Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów PROW 2014-2020:

  1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
  2. Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
  3. BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
  4. Nowoczesny chów bydła mlecznego
  5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
  6. Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
  7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych
  8. Rachunkowość rolnicza

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:

  • Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR/PZDR– koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja została wykonana przez inny podmiot – koszt 100 zł

Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie www.odr.pl/szkolenia Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać na adres: aoledzka@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 marca. Liczba miejsc na dany termin jest ograniczona,
a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych  na dany termin zostaną umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Szkolenia.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych danym terminem organizator zapewnia przeszkolenie z danego tematu w innym terminie, o czym uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie w dniu szkolenia, dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie  z dopiskiem: Cykl szkoleń PROW

 

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.

 

Kontakt:

– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 35

– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35

 

Karta zgłoszeniowa

 

Odsłony : 1006
Skip to content