100 tys. zł na szkolenia dla podlaskich rolników

lut 11, 2022 | Aktualności

Pomoc od samorządu województwa dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego. O wsparciu tym zadecydowali radni podczas sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 3 lutego br.

Umowę na realizację zadań doradczych podpisano na briefingu prasowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w piątek, 11 lutego br. W konferencji prasowej udział wzięli: Marek Malinowski członek zarządu województwa, Wojciech Mojkowski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Jerzy Leszczyński przewodniczący Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Marek Malinowski członek zarządu województwa podkreślił znaczenie Ośrodka w rozwoju naszego województwa Działalność Ośrodka jest znana w województwie podlaskim, na rzecz rolników prowadzi wiele szkoleń, prowadzi działalność informacyjną. Wiemy jak interesujące są wystawy i targi organizowane w Szepietowie, te działania bardzo dobrze promują województwo(…) Podlaskie rolnictwem stoi.

Zarząd Województwa i Radni Sejmiku przyznając dotację dla PODR w Szepietowie, wsparli działania nieodpłatne na rzecz podlaskich rolników: w tym szkolenia, pokazy, porady, i inne inicjatywy, jakie rokrocznie podejmuje Ośrodek. Przedsięwzięcia o zasiągu ponadregionalnym organizowane w PODR są ważnym elementem promocji Województwa Podlaskiego oraz stanowią istotny element transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, co bezpośrednio przekłada się na postęp w rolnictwie.

(…)Rolnictwo jest podstawową gałęzią, biorąc pod uwagę cały potencjał przetwórczy i wszystkie firmy, które pracują na rzecz rolnictwa jest to główna gałąź utrzymania naszego regionu. Biorąc to wszystko pod uwagę powinniśmy promować nasze działania na zewnątrz, a taką okazją są wystawy i targi, które prowadzi Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jesteśmy potęgą w produkcji mleka i to jest dobre miejsce (Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie) żeby pokazać się ale i nawiązać dodatkowe kontakty bo musimy patrzeć w przyszłość naszego regionu i rolnictwa(…) Samorząd myśli o tym, żeby dalej na bazie rolnictwa nasz region rozwijał się w różnych kierunkach. Tutaj tym centrum rolnictwa siłą rzeczy jest Szepietowo, powiat wysokomazowiecki i Ośrodek Doradztwa Rolniczego, nie wyobrażam sobie żeby współpracy samorządu z Ośrodkiem doradztwa nie było. Myślę, że to wsparcie choć w małym stopniu pomoże dla Ośrodka Doradztwa w realizacji jego zadań – mówił Jerzy Leszczyński przewodniczący Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dotacja podmiotowa z budżetu województwa w kwocie 100 tysięcy zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, podejmowania działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego, podejmowania działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego  funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że PODR  Szepietowo w 2021 roku przeprowadził 463 formy szkoleniowe dla 8098 uczestników w tym: 441 szkoleń 7593 uczestnikom, 17 szkoleń wyjazdowych 172 uczestnikom i 5 konferencji 333 uczestnikom (rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich). W związku z trwającą pandemią 300 szkoleń i 1 konferencję przeprowadzono w formie on-line. W zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, wspierającej rozwój produkcji rolniczej udzielono 42 516 informacji.

PODR w Szepietowie udziela rolnikom pomocy w różnych formach, owocuje to w poszerzeniem ich świadomości, iż gospodarstwa należy modernizować, rozbudowywać, aby były konkurencyjne, efektywne i przynosiły oczekiwane wyniki finansowe. Zaś czynnikami wpływającymi na sukces gospodarstw są wprowadzone innowacyjne zmiany technologiczne w uprawie rolnej i hodowli zwierząt. Kluczową rolę w procesie zachodzących zmian w rolnictwie pełni obecnie gospodarz, rolnik którego poziom wiedzy o gospodarowaniu jest wyraźnie wyższy dokładniejszy i na bieżąco uzupełniany. Wiedza posiadana przez rolnika odbiega od tradycyjnych metod gospodarowania i pozwala na tworzenie nowoczesnych gospodarstw. Cieszę się, że praca doradztwa została przez to wsparcie doceniona – zauważona, i dzięki temu również, będziemy mogli szkolić rolników na jeszcze wyższym poziomie. Serdecznie dziękuję członkom Społecznej Rady działającej przy PODR Szepietowo, jednocześnie radnym wojewódzkim: Pani Jadwidze Zabielskiej i Panu Jerzemu Leszczyńskiemu za wsparcie i inicjatywę pomocy dla Ośrodka – powiedział, dziękując za decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego Wojciech Mojkowski dyrektor PODR Szepietowo.

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami z dzisiejszego spotkania.

Sylwia Sikorska

Koordynator wydawnictw i promocji PODR Szepietowo

Odsłony : 536
Skip to content