Kreatywna wieś. Ruszył nabór wniosków

lut 8, 2022 | Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje piątą edycję Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego
Program skierowany jest do samorządów województwa podlaskiego. Nabór potrwa do 28 lutego br.
W tegorocznej edycji można otrzymać wsparcie do 25 tys. zł
Wnioski o dofinansowanie składają gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Wysokość wsparcia to kwota do 25 tys. zł, która nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
W ramach programu przyznana dotacja może być przeznaczona na: działania zwiększające aktywność mieszkańców obszarów wiejskich poprzez np. wyposażenie obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne, służące użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury. Ponadto, pieniądze mogą być wykorzystane na zakupy towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).
Celem Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, aktywizacja społeczności lokalnych oraz wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi – upowszechnienie i promocja Smart Villages w przestrzeni wiejskiej. („Smart Villages” czyli „inteligentne wsie”. Idea ma na celu wyrównywanie poziomu życia pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej przestrzeni do życia).
Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki wsparciu, w ciągu kilku lat mieszkańcy wsi w województwie podlaskim zrealizowali kilkaset projektów.

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/programu-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego–kreatywna-wies-nabor-wnioskow-od-1-lutego.html

Jarosław Winskiewicz

Odsłony : 530
Skip to content