Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r

lut 4, 2022 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
• dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie
o niepełnosprawności,
• dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
• dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Nie zmieniły się zasady występowania o zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek oraz zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

źródło: https://www.krus.gov.pl/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3852&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c80fe273904ea5232d2bc14f8397e5b1

Odsłony : 557
Skip to content