Pracowite, zdolne, gospodarne, takie właśnie są nasze koła z powiatu wysokomazowieckiego

lut 4, 2022 | Aktualności

Koła Gospodyń Wiejskich są głównym animatorem kultywowania tradycji i obrzędów ludowych. Mają zasadniczy wpływ na życie wiejskie.
Zajmują się głównie utrzymywaniem i rozwijaniem tradycji m.in. poprzez doskonalenie i kontynuowanie sztuki kulinarnej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego, kultywowaniem folkloru i sztuki ludowej. KGW biorą udział również w organizowaniu wielu uroczystości, takich jak: odpusty, dożynki, festiwale i konkursy ludowe, pokazy ludowej twórczości, inscenizacje regionalnych obrzędów i wiele innych. Razem też spędzają Dzień Kobiet, Dzień Dziecka czy Dzień Strażaka. Organizują loterie fantowe, wycieczki, zajmują się przygotowaniem wieńców dożynkowych na święto plonów czy nawet organizują kursy szycia, warsztaty haftu itp.
Na terenie powiatu wysokomazowieckiego są zarejestrowane 42 Koła Gospodyń Wiejskich:
• Koło Gospodyń Wiejskich „Kukawka” w Pobikrach
• Koło Gospodyń Wiejskich BASIEWIANKI
• Koło Gospodyń Wiejskich Zdrojanki Sieńczuch
• Koło Gospodyń Wiejskich ,,Bujeneczki”
• Koło Gospodyń Wiejskich Przybyszanki
• Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kozarzanki”
• Koło Gospodyń Wiejskich „Skórzeckie Perełki” w Skórcu
• Koło Gospodyń Wiejskich Herbasianki
• Koło Gospodyń Wiejskich w Dmochach Wypychach
• Koło Gospodyń Wiejskich „Kaczynianki”
• Koło Gospodyń Wiejskich Kobietkowo w Rosochatem Kościelnem
• Koło Gospodyń Wiejskich Uszynianki
• Koło Gospodyń Wiejskich w Piętkach Gręzkach „Piętkowianki”
• Koło Gospodyń Wiejskich Błoniewianki
• Koło Gospodyń Wiejskich „Kobylińskie Maczki”
• Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki”
• Koło Gospodyń Wiejskich „Rozsmakuj się w Chojanem”
• Koło Gospodyń Wiejskich RZEPINKI
• Koło Gospodyń Wiejskich Przyjazna Wieś Stare Żochy-Skłody Borowe
• Koło Gospodyń Wiejskich Kostrowianki
• Koło Gospodyń Wiejskich „Żochowiacy”
• Koło Gospodyń Wiejskich ”Śliwowianki”
• Koło Gospodyń Wiejskich „JANKO-WIANKI”
• Koło Gospodyń Wiejskich ,,Bruszewiacy”
• Koło Gospodyń Wiejskich ,,Narwiański Babiniec’’ w Waniewie
• Koło Gospodyń Wiejskich Dołęgi
• Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Moczydłach
• Koło Gospodyń Wiejskich ”Ewelinki”
• Koło Gospodyń Wiejskich SAS Stawiereje Michałowięta
• Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa Wilki
• Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Rupie
• Koło Gospodyń Wiejskich Plewkowiacy
• Koło Gospodyń Wiejskich w Wojnach Pietraszach
• Koło Gospodyń Wiejskich Święckowiacy
• Koło Gospodyń Wiejskich Podlaskie Gołaszanki
• Koło Gospodyń Wiejskich Nowiniacy
• Koło Gospodyń Wiejskich w Miodusach Wielkich Miodusianki
• Koło Gospodyń Wiejskich BRZEZIŃSCY
• Koło Gospodyń Wiejskich JABŁONECZKA
• Koło Gospodyń Wiejskich Świerczewianki
• Koło Gospodyń Wiejskich Dzięcielanki
• Koło Gospodyń Wiejskich Rusianki
Jak informuje Kierownik BP ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Żochowski: wszystkie w/w. koła otrzymały w 2021 r. za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem dofinansowanie na łączną kwotę 461 tysięcy złotych. Otrzymaną pomoc KGW mogły przeznaczyć na realizację zadań związanych z:
• działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
• działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
• rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
• inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
• upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
• reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
• rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Koła Gospodyń Wiejskich wydały w całości dotacje i złożyły sprawozdania z wydatkowanego dofinansowania zgodnie z celami statutowymi.

info/foto: BP ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem

 

Odsłony : 664
Skip to content