Złóż wniosek o zwrot akcyzy

lut 2, 2022 | Aktualności

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., a w przypadku posiadaczy zwierząt dodatkowo należy dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2022 r. nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022r. w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Anna Czarkowska

Odsłony : 457
Skip to content