Pożyczki dla producentów świń wznowione!

sty 31, 2022 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń utrzymujących stada na terenach objętych ASF.
Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR na 2022 rok. W ciągu 30 dni od udzielenia takiej pożyczki następuje wypłata środków. W pierwszej kolejności pożyczki zostaną udzielone dla wniosków złożonych i pozytywnie rozpatrzonych w IV kwartale 2021 roku.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 2017 roku. Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę stada.
Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad i średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.
Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty ww. zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:
• 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
• 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
• 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
• 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
• 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.
Pożyczka nie jest oprocentowana, a producent świń nie płaci Agencji żadnej prowizji za jej udzielenie. Maksymalny okres na spłatę pożyczki wynosi 10 lat. Wsparcie ma charakter de minimis. Spłata następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, według harmonogramu dołączonego do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Pożyczkobiorcą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wznowienie-pozyczek-dla-producentow-swin-z-obszarow-asf

Katarzyna Raczyła

Odsłony : 389
Skip to content