Uwaga! Premie dla młodych rolników i Restrukturyzacja małych gospodarstw

sty 26, 2022 | Aktualności

Rolniku – sprawdź, czy musisz dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową (dotyczy działań Premie dla młodych rolników i Restrukturyzacja małych gospodarstw)

ARiMR prosi, aby rolnicy, którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników lub ubiegali się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, sprawdzili, czy muszą dostarczyć do Agencji tzw. decyzję środowiskową.
Konieczność przedłożenia takiej decyzji zależy od zakresu biznesplanu składanego przez rolników wraz z wnioskiem o pomoc. Jeżeli będzie kłopot z rozstrzygnięciem, czy taką decyzję należy dostarczyć, Agencja prosi o skontaktowanie się z konsultantami regionalnymi wyspecjalizowanymi w tematyce oceny odziaływania na środowisko (OOŚ). Ich wykaz z adresami e-mail oraz numerami telefonów, a także informacje dotyczące określenia, kiedy należy przedłożyć tzw. decyzję środowiskową, znajdą Państwo w załączonym podręczniku.
Materiały
PODRĘCZNIK_OOŚ_61_63.pdf 1.02MB
https://www.gov.pl/attachment/15718c06-f738-42c8-a648-c97c48fe463e

Gdyby okazało się, że taką decyzję należy dostarczyć do ARiMR, trzeba to zrobić najpóźniej wraz z przesłaniem do Agencji wniosku o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow-i-restrukturyzacja-malych-gospodarstw–sprawdz-czy-musisz-dostarczyc-do-arimr-tzw-decyzje-srodowiskowa

Agnieszka Kurczyńska

Odsłony : 781
Skip to content