Jesteś rolnikiem? Masz bezpośredni wpływ na regulację prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt

sty 17, 2022 | Aktualności

Do dnia 21 stycznia 2022 r. jest możliwość wzięcia udziału w konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt.
Mają one na celu zgłoszenie proponowanych zmian przez osoby zainteresowane tematem – rolników, podmiotów związanych z produkcją zwierzęcą oraz reprezentujących ich organizacji. Konsultacje dają możliwość wypowiedzi na temat obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz mają bezpośredni wpływ na poszerzenie zakresu przepisów.
Aby wziąć udział w procesie konsultacji, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobrostanzwierzat-przeglad-prawodawstwa-UE/public-consultation_pl
Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa, transportu zwierząt oraz ich uśmiercania. Rolnik ma możliwość przekazania opartych na doświadczeniach opinii dotyczących m.in.:
• gatunków/kategorii zwierząt, które powinny być objęte nowymi szczegółowymi wymogami,
• możliwości wykonywania kastracji, usuwania rogów, przycinania dziobów i usuwania części ogona u świń,
• okresów stopniowego wycofywania, a następnie zakazania stosowania klatek w utrzymaniu zwierząt,
• wymagań podczas transportu zwierząt,
• zakazu uśmiercania jednodniowych piskląt płci męskiej,
• wprowadzenia przepisów regulujących utrzymywanie i uśmiercanie ryb w gospodarstwach rybackich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, celem poznania opinii społecznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konsultacje-publiczne-w-zakresie-dobrostanu-zwierzat

Bożena Marcinkiewicz

Odsłony : 467
Skip to content