AKTUALNY NUMER

sty 14, 2022 | Aktualny numer, Wydawnictwa

Stanisław Żochowski – nowy prezes Podlaskiego Związku Hodowców
Bydła…………………………………………………. 2

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Krzysztofa Banacha      2

Zgłoś się na szkolenie………………………… 3

Zapraszamy na konferencję……………….. 3

Fundusze, programy

Załóż własną działalność pozarolniczą.. 4

Pomoc dla rolników utrzymujących
lochy i prosięta …………………………………. 5

Z jakich środków sfinansować
inwestycje w gospodarstwie rolnym?…. 6

Ostatnia chwila dla grup producentów. 8

Technologia produkcji

Wybierz odpowiednią odmianę ………. 10

Jak uzyskać kwalifikowany materiał siewny?           12

Plonowanie odmian jęczmienia
jarego w doświadczeniach PDO……….. 14

Czasami mniej znaczy więcej
– korzyści z wapnowania …………………. 16

Innowacje w rolnictwie a środowisko. 18

Wiosenne poruszenie w pasiece………. 20

Podwórze w gospodarstwie
– wiosenne porządki………………………… 22

przyjazne rolnictwo

Agroleśnictwo – innowacja
w rolnictwie…………………………………….. 24

Ekologiczna produkcja żywności
wysokiej jakości……………………………….. 26

prawo

Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?   28

Kiedy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?              29

Ekonomika

Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku              30

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich        32

Co to jest split payment?…………………. 33

U sąsiada

Koło Gospodyń Wiejskich
z Małych Raczek………………………………. 40

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”      41

Tajemnicza „Wiórkowa Chata” ……….. 42

W domu i ogrodzie

Modny ogród – to ten z trawami ozdobnymi           44

Poznaj ten smak………………………………. 46

Krzyżówka          48

 

 

 

 

Skip to content