Uzupełniająca płatność podstawowa – planowane dodatkowe wsparcie dla rolników

sty 10, 2022 | Aktualności

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zmiana ta pozwoli od kampanii 2022 roku wprowadzić w ramach dopłat bezpośrednich dodatkową płatność dla rolników tzw. Uzupełniającą Płatność Podstawową (UPP). Płatność ta, wraz z dotychczas realizowaną płatnością redystrybucyjną (dodatkową), zwiększy średnie kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach od 3-30 ha użytków rolnych. Uzupełniająca Płatność Podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin wysokobiałkowych i roślin oleistych. Warunki przyznawania i wysokość stawki płatności UPP zostaną określone w rozporządzeniu. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 15 marca 2022 roku. Planowane jest przyznanie tej płatności również po roku 2022. Zostanie to uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu.

Grażyna Gnatowska

Źródło: MRiRW
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-wsparcie-dla-rolnikow–uzupelniajaca-platnosc-podstawowa
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-platnosciach-w-ramach-systemow-wsparcia-bezposredniego-oraz-ustawy-o-krajowym-systemie-ewidencji-producentow-ewidencji-gospodarstw-rolnych-oraz-ewidencji-wnioskow

Odsłony : 578
Skip to content