Szkolenie – Program „Dobrostan Plus” dla producentów i przetwórców mleka

sty 10, 2022 | Aktualności

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z formą, zakresem oraz korzyściami z wdrożenia w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego wymagań Programu Dobrostan Plus Polskiej Izby Mleka.

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z postępowaniem ze zwierzętami, zgodnie z zasadami dobrostanu oraz z regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt na etapie gospodarstwa hodowlanego.
Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mleka, a także przedstawia dobrostan jako element konkurencyjności firmy/gospodarstwa..

Uczestnicy Szkolenia

Szkolenie skierowane jest do właścicieli oraz pracowników zajmujących się hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestią dobrostanu bydła mlecznego na etapie gospodarstwa w kontekście wdrożenia Programu Dobrostan Plus Polskiej Izby Mleka

Program

  • Zrozumienie koncepcji dobrostanu w odniesieniu do bydła mlecznego
  • Związek pomiędzy dobrostanem a zdrowiem zwierząt oraz ekonomicznych
    i produkcyjnych implikacji dobrostanu.
  • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej z zakresu dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą zostać wprowadzone w niedalekiej przyszłości.
  • Poznanie głównych problemów związanych z dobrostanem w gospodarstwach bydła mlecznego.
  • Omówienie procesu wdrożenia oraz korzyści Programu Dobrostan Plus.

Termin

19.01.2022

Czas trwania

Przewidywany czas trwania szkolenia – 9:00 – 15:00

Lokalizacja

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo

Trener

Powiatowy Lekarz Weterynarii pani Monika Klimczak.

 

Informacje dodatkowe

Uczestnikom zapewniamy poczęstunek i obiad.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udzieli:pani Aneta Sikorska, tel 501 878 895

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: aneta.sikorska@tuvsud.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.01 do godziny 15:00

Liczba miejsc ograniczona

Program „Dobrostan Plus” dla producentów i przetwórców mleka. Szkolenie sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.

Odsłony : 701
Skip to content