Odpowiadamy na potrzeby współczesnej wsi

sty 10, 2022 | Aktualności

Koniec roku to czas podsumowań, ale i planów na przyszłość. O roli i zadaniach współczesnego doradztwa rolniczego oraz o osiągnięciach i zamierzeniach w nadchodzącym roku rozmawiam z Wojciechem Mojkowskim dyrektorem Ośrodka Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Panie Dyrektorze, w styczniu minie trzy lata, od kiedy pełni Pan funkcję dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jak ocenia Pan ten czas?
Te 3 lata pracy w Szepietowie to dla mnie czas dość intensywnej pracy. Na początku poznawałem strukturę i zasady panujące w firmie. Potem przyszedł czas na podejmowanie nowych wyzwań. Moim priorytetem jest doradztwo i realizacja planu działalności Ośrodka poprzez m.in. organizację szkoleń, konferencji, wyjazdów szkoleniowych, targów, pokazów, ale także realizacja umów o współpracy z innymi jednostkami pracującymi na rzecz rozwoju rolnictwa. Ponadto, cały czas prowadzimy inwestycje remontowo-budowlane. Te lata, to również starania o poprawę warunków finansowych jednostki, a także działania mające na celu dotarcie do większej liczby odbiorców usług PODR Szepietowo, szczególnie rolników.

Co Ośrodek oferuje rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich?
Współpracującym z nami rolnikom oferujemy całą gamę usług. Podstawowe to szkolenia i pokazy prowadzone przez naszych specjalistów, dodatkowo porady i konsultacje, dużym zainteresowaniem cieszą się również usługi związane z wypełnianiem wniosków do ARiMR, opracowywanie planów nawozowych, corocznie organizujemy kilka tematycznych konferencji. Do tego dochodzą nasze wydarzenia plenerowe, które dedykowane są nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich – mam tu na myśli przede wszystkim Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych, targi ogrodnicze i Dzień Kukurydzy.

Czy dzisiejsi rolnicy, dobrze wykształceni z dużymi kompetencjami, z możliwością korzystania z osiągnięć nauki nadal potrzebują doradztwa rolniczego?
Doradztwo potrzebne jest każdemu rolnikowi, widzimy że szczególnie ci dobrze wykształceni są najbardziej chłonni wiedzy. Współczesne rolnictwo to sfera ciągłych zmian i dynamicznego rozwoju, aby nie zostać w tyle potrzebny jest odpowiedni zasób wiedzy, dotyczy to każdej dziedziny gospodarki. Obecnie rolnicy mają wiele źródeł zdobywania nowych informacji, jednym z nich jest sfera doradztwa. Swoją ofertę doradczą staramy się tak konstruować, aby w jak najszerszym zakresie odpowiadała potrzebom współczesnej wsi. Ponadto, z myślą o naszych rolnikach, wydajemy miesięcznik „Wiadomości Rolnicze”, który z najnowszymi informacjami trafia do ponad 3,5 tys. prenumeratorów. Również za pomocą naszej strony internetowej docieramy do naszych odbiorów.

Innowacyjność – słowo tak często ostatnio używane. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Ośrodek?
Szczególnie w ostatnich latach innowacyjność stała się wręcz „modna”. W każdej dziedzinie działalności gospodarczej, na dzisiejszy bardzo konkurencyjny rynek, może wejść produkt, proces technologiczny, czy system organizacyjny, który jest nowy lub ulepszony – słowem innowacyjny w stosunku do tego co już istnieje. Zarówno nasz, jak i inne ośrodki doradztwa rolniczego w kraju oferują uczestnictwo w grupach (konsorcjach) zrzeszających: naukę, przedsiębiorców, rolników i doradztwo, których celem jest opracowanie, przebadanie i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów.

Dużo mówimy o europejskim Zielonym Ładzie. Jak ocenia Pan gotowość podlaskich rolników do proponowanych rozwiązań? Jaką rolę w tym zakresie będzie pełnił Ośrodek?
Zielony Ład – to cały zespół zmian w wielu gałęziach gospodarki (m.in. energetyka, transport, budownictwo, rolnictwo) mających za cel doprowadzenie obszaru Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej z nowoczesną przyjazną środowisku gospodarką w 2050 roku. W zakresie rolnictwa, polityka Zielonego Ładu zakłada wdrożenie strategii „od pola do stołu”, która ma zapewnić europejskim konsumentom zdrową, przystępną cenowo żywność, godziwe dochody rolnikom i ochronę bioróżnorodności. Cele te mają być zrealizowane poprzez m.in. zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, antybiotyków, zwiększeniu udziału rolnictwa ekologicznego. Cele bardzo ambitne, stawiające wiele wyzwań przed państwami UE, ale też wzbudzające obawy wśród rolników. Polska zakończyła konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, w chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Nie jest to ostateczna wersja Planu, zgodnie z zapowiedzią Wicepremiera Henryka Kowalczyka zmiany są możliwe. Na pewno wprowadzenie założeń Planu Strategicznego to duże wyzwanie dla polskich i podlaskich rolników. W chwili obecnej, rolnicy zapoznają się z zasadami nowej polityki rolnej, ich realizacja będzie dużym wyzwaniem, ale myślę, że podlaska wieś poradzi sobie z ich wdrożeniem. Zielony Ład to również wyzwanie dla PODR Szepietowo. Nasi doradcy już poznają założenia nowej polityki rolnej – przed nami dużo pracy.

Czy pandemia nie ograniczyła kontaktów rolników z doradcą?
Oczywiście, pandemia zmieniła charakter naszych kontaktów. Był czas że musieliśmy zamknąć nasze jednostki dla odwiedzających, kontaktowaliśmy się z rolnikami wyłącznie telefonicznie. Sytuacja zmusiła nas do przejścia na szkolenia on-line, wprowadziliśmy pracę zdalną. Niemniej od wiosny w momencie słabnięcia pandemii, szerzej otworzyliśmy swoje biura, wróciliśmy do szkoleń stacjonarnych.

Podlaski Ośrodek zawsze znany był z organizacji wystaw i targów, zwłaszcza Wystaw Zwierząt Hodowlanych. Jak w dobie pandemii organizuje się tak duże przedsięwzięcia?
Pandemia pokrzyżowała plany naszych imprez plenerowych w ubiegłym roku, oprócz Dnia Kukurydzy nie odbyło się żadne inne wydarzenie. W tym roku było już lepiej, oprócz wiosennych targów wszystkie inne odbyły się, co prawda Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w zmienionym – wrześniowym terminie. Podczas pandemii zawsze towarzyszy nam wszystkim niepewność czy praca jaką wkładamy w organizację imprezy nie pójdzie na marne – czy będzie się mogła odbyć. Dochodzą do tego koszty dodatkowych zabezpieczeń i ograniczenia jakie wynikają z przepisów, ale jesteśmy dumni, że mogliśmy zorganizować targi i spotkać się z naszymi rolnikami, tu w Szepietowie. Bezpośredniego kontaktu nie zastąpi, nawet najlepsza technologia.

Jak Pan ocenia organizację i przebieg tegorocznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i jakie są plany na przyszły rok?
Cieszy nas duża liczba odwiedzających zarówno podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych, jak i innych naszych imprez wystawienniczo-targowych. Mieliśmy dużo obaw, jak na dwa lata przerwy zareagują wystawcy, a przede wszystkim odwiedzający, tym bardziej, że tegoroczne późne lato jak i jesień obfitowały w wiele imprez. Mamy już przygotowany harmonogram wydarzeń na przyszły rok. Chcemy uatrakcyjnić nasze imprezy i połączyć je np. z wydarzeniami, które dotąd odbywały się w ciągu tygodnia. Ale o tym będziemy informować na bieżąco na łamach naszych wydawnictw, na stronie i w mediach społecznościowych.

Jakie są plany na przyszłość?
Najbliższe lata to dużo wyzwań dla naszego Ośrodka, na pewno największym będzie wprowadzenie założeń nowej polityki rolnej. Chcemy rozwinąć projekty szkoleniowe w zakresie przetwórstwa – tym bardziej, że te działania już dziś wpisują się w strategię „od pola do stołu”. Mamy do tego wspaniałe warunki – mam tu na myśli Podlaskie Centrum Technologii Rolno-Spożywczych działające przy POPDR Szepietowo.
Nie skupiamy się tylko na tym, chcemy również w szerszym zakresie zaznaczyć swoją rolę w działaniach „Współpraca”. Widzimy duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki kolejną edycją programu. Mamy też w swoich planach inwestycyjnych przebudowę terenów wystawowych, w tym utwardzenie placu, aby zarówno wystawcy jak i zwiedzający mieli większy komfort uczestnicząc w targach.

Jakie działania zostały zaplanowane na 2022 rok?
Mamy już opracowany i przyjęty przez Radę Społeczną plan działalności na 2022 rok. Zaplanowaliśmy w nim szereg działań szkoleniowych i pokazowych, do tego kilka konferencji w rożnych tematach. Planujemy też działalność wydawniczą i imprezy targowe. Zamierzamy też zrealizować kilka inwestycji w tym, zakup maszyn i pojazdów. W planach są również remonty pomieszczeń biurowych i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego, tak bardzo potrzebnego przy organizacji szkoleń i konferencji. Mam nadzieję, że czas pandemii nie będzie trwał wiecznie i będziemy spotykać się w większym gronie na organizowanych przez nas spotkaniach.
Zapraszam wszystkich do Szepietowa – czekamy na Was każdego dnia. Nasi doradcy służą radą i pomocą.
Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji planów.

Anna Fatyga

Źródło: PODR/Wiadomości Rolnicze 12/2021, str. 6-7

Odsłony : 581
Skip to content