Koła Gospodyń Wiejskich mają czas do końca stycznia na rozliczenie wydatków

sty 10, 2022 | Aktualności

Do końca ubiegłego roku Koła Gospodyń Wiejskich miały czas na wydanie środków przyznanych z ARiMR na wsparcie ich działalności. W naborze wniosków, trwającym od 1 do 30 września 2021r., koła, w zależności od liczby członków, mogły uzyskać od 5  do 7 tys. złotych dofinansowania. Otrzymaną pomoc KGW mogły przeznaczyć na realizację zadań związanych z:

– działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

– działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

– rozwojem przedsiębiorczości kobiet;

– inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

– reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

– rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Teraz KGW mają obowiązek złożyć sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej pomocy finansowej. Muszą to zrobić do 31 stycznia 2022r., w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym dla działania swojego koła.

Więcej informacji oraz wzory sprawozdań dostępne są w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy

Źródło: ARiMR

Anna Olędzka

Odsłony : 725
Skip to content