Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS dla rolników będących płatnikami podatku od towarów i usług – VAT

gru 31, 2021 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną udostępnione specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS. Na jeden będzie można dokonywać wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników a na drugi wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.   W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności na rachunku VAT będą znajdować się środki, to zostaną one z niego pobrane. Jednocześnie płatność będzie mogła być realizowana na dotychczasowych zasadach, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. Opłacając składki, należy obowiązkowo podać odpowiedni numer rachunku bankowego oraz identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację osoby ubezpieczonej. Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.  Numery rachunków bankowych, na które rolnicy będący płatnikami VAT będą dokonywali wpłat zgodnie z przynależnością do Oddziału Regionalnego KRUS,  można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl .

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Źródło:

https://www.krus.gov.pl/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3836&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c75fb284daa5e98b44c3e54143d944da

 Monika Jakubowska

Odsłony : 657
Skip to content