Mocznik UFF – tani nawóz azotowy

gru 31, 2021 | Aktualności

Od 1 sierpnia 2021 r. został wprowadzony zakaz stosowania tradycyjnego mocznika w formie granulowanej. Jedyną formą tego nawozu dopuszczoną do użytku jest forma roztworu wodnego lub mieszanina z płynnymi nawozami naturalnymi. Obecnie najbezpieczniejszym mocznikiem, który działa dłużej w glebie i ma wydłużoną dostępność składników pokarmowych dla roślin jest mocznik  zawierający inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowlaną.

Mocznik UFF, który uzyskał w Danii certyfikat, Polscy rolnicy będą mogli stosować od 16 lipca 2022 r. Nawóz ten będzie wprowadzony do obrotu na polskim rynku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Jeżeli mocznik UFF przejdzie pozytywną ocenę zgodności, przeprowadzoną przez odpowiednie jednostki certyfikujące i zostanie oznakowany jako nawóz CE, będzie mógł być sprzedawany w Polsce. Mocznik UFF jest frakcją tłuszczową mocznika, która pochodzi z przerobu ryb (ma strukturę suchego proszku). Nowy nawóz ma formę krystaliczną, zawiera około 73% mocznika, co odpowiada zawartości 33% N, 22% estrów etylowych i 5% etanolu. Pojawiają się już ogłoszenia nowego Mocznika, kształtujące się na poziomie 1450 zł/t, co może być zdecydowaną alternatywą dla polskich rolników, chcących obniżyć koszty produkcji.

Tomasz Bagiński

Źródło: Resort rolnictwa o moczniku UFF i aplikacji dolistnej mocznika – Nawozy (farmer.pl)

Odsłony : 1567
Skip to content