Pomoc dla gospodarstw utrzymujących lochy

gru 10, 2021 | Aktualności

Utrzymująca się od dłuższego czasu trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej spowodowana między innymi ASF, mniejszymi zamówieniami ze strony Chin oraz dużą podażą na rynku europejskim znacznie obniżyła ceny zbytu wieprzowiny. Szczególnie boleśnie odczuwają tą sytuację gospodarstwa utrzymujące lochy w cyklu zamkniętym i otwartym. W ostatnim okresie produkcja warchlaków stała się kierunkiem mocno deficytowym, co w dalszej perspektywie może doprowadzić do likwidacji gospodarstw utrzymujących lochy.

Dlatego też MRiRW zdecydowało się na udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych utrzymujących lochy. Pomoc przyznawana będzie na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR w okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 roku, wypłacana do 30 czerwca 2022 r. Wniosek będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie.

Pomoc wynosie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 sztuk prosiąt (czyli dla 500 loch). Pomoc ma zapobiec likwidacji hodowli loch która i tak została już mocno ograniczona.  Szacowane koszty pomocy to około 400 mln złotych.

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

  • urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
  • których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy zostaną określone w terminie późniejszym.

Tadeusz Kruszewski

Odsłony : 586
Skip to content