Profilaktyka prozdrowotna a świadomość konsumencka

gru 9, 2021 | Aktualności

Dobre odżywianie powinno być częścią zdrowego stylu życia, który też obejmuje aktywność fizyczną, unikanie nadmiernych używek, radzenie sobie ze stresem. Coraz częściej media ukazują zalety spożywania żywności ekologicznej i naturalnej. W większym mieście powstają targi, gdzie produkty przywożą okoliczni producenci i można kupić zdrowe, świeże produkty. Nawiązują się bliskie relacje między producentami a konsumentami, które dają gwarancję jakości produktów.

Konsumenci mają możliwość zakupu produktów pochodzących od lokalnych polskich wytwórców i nie są zależni od międzynarodowych koncernów oferujących żywność przetworzoną przemysłowo.

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych wpływających na rozwój fizyczny, samopoczucie i stan zdrowia. Zaś posiłek przygotowany własnoręcznie, z produktów znanego pochodzenia jest zdrowszy i odżywczy od spożywanego w barach szybkiej obsługi. Mamy większą świadomość tego co jemy. Od jakości zdrowotnej żywności oraz prawidłowego sposobu żywienia zależy kondycja społeczeństwa, a powszechnie wiadomo, że zaniedbania w kwestii odżywiania mogą być przyczyną wzrostu zachorowań i śmiertelności wśród ludzi.

Działania dotyczące zachowań prozdrowotnych, tj. zdrowego odżywiania, zapewnienia wystarczającej ilości ruchu fizycznego oraz dbania o higienę osobistą, są często ograniczane przez czynniki natury społecznej, ekonomicznej, geograficznej i kulturowej oraz oddziaływanie mediów. Coraz częściej zastanawiamy się, co zawiera współczesna żywność. Odpowiedź nie jest prosta, tak jak w czasach, kiedy w przeważającej części żywność pochodziła z okolicznych lub rodzinnych gospodarstw rolnych. Obecnie, większość produktów, które spożywamy, uprawiają, przetwarzają i rozprowadzają korporacje przemysłowe.

W dobie powszechnej chemizacji procesu wytwarzania i przetwórstwa żywności, produkty funkcjonalne i prozdrowotne oraz żywność tradycyjna i ekologiczna, stanowią alternatywę dla konsumentów w stosunku do żywności przemysłowej, wysoko przetworzonej, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Tendencje, które obserwujemy we współczesnym przemyśle spożywczym, są sprzeczne z tradycyjną zdrową sztuką kulinarną. Przemysł spożywczy oferuje coraz więcej dań gotowych, zaczynając od odżywek dla niemowląt, a kończąc na daniach dla klientów o specjalnych wymaganiach. Ta tendencja sprawia, że nawet pozornie wymagający klient, poszukujący żywności dobrej jakości, ulega handlowej ofercie i mniej czasu poświęca na przygotowanie posiłku. W dużym stopniu winę za to ponoszą producenci żywności, którzy wmawiają wszystkim, że ich produkty są zdrowe, bezpieczne i niezbędne. Od pewnego czasu można zaobserwować w polskim społeczeństwie trend ukierunkowany na zdrowy styl życia, zgodny z naturą. Naukowo udowodniono, że racjonalne żywienie stanowi podstawowy element prozdrowotnego stylu życia. Popyt konsumentów żywności przesuwa się obecnie na produkty wyższego poziomu wyboru, zwłaszcza na produkty naturalne, bezpieczne i zdrowe czyli wybór żywności ekologicznej spowodowany jest głównie czynnikami zdrowotnymi, lepszy smakiem, brakiem dodatków chemicznych oraz ich świeżością.

Nie wszyscy wiemy, jakie korzyści daje spożywanie produktów ekologicznych, jak można je odróżnić od innych dostępnych na rynku, dlatego zachodzi duża potrzeba wprowadzania coraz to nowszych i ciekawszych metod przekazu i promowania rolnictwa.
Od 30 listopada można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 29 grudnia 2021 r. Nabór będzie dotyczył dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł. Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i wynosi 200 tys. zł. W obu przypadkach poziom dofinansowania stanowi do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Jarosław Turkowicz

Odsłony : 522
Skip to content