Do końca roku można ubiegać się o dofinansowanie wapnowania gleb

gru 9, 2021 | Aktualności

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego  o ph gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie zakup:

– wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.

– środka wapnującego o którym mowa w przepisach rozporządzenia  (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego  i Rady  z dnia 13 października 2003 r. z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019- do 31.12.2021 r. Dofinansowaniem objęte są wnioski składane w systemie ciągłym w terminie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 roku  do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Białymstoku.

W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR w Białymstoku.

Źródło:

  1. http://www.oschr.bialystok.pl/

                                                                                                                      Maria Siemieniako

 

Odsłony : 502
Skip to content