Co z obornikiem zimą ?

gru 2, 2021 | Aktualności

30 listopada był ostatnim dniem, kiedy można było zastosować obornik , ale tylko na trwałe użytki zielone, uprawy trwałe oraz uprawy wieloletnie. Co w takim razie z obornikiem w okresie zimowym?

Jeżeli w gospodarstwie utrzymywane są zwierzęta na głębokiej ściółce możemy przechowywać obornik w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. Obora powinna umożliwiać przechowywanie obornika przez okres 5 miesięcy.

W sytuacji jeżeli powierzchnia budynków inwentarskich nie zapewnia odpowiedniej powierzchni do przechowania obornika przez cały okres zimowy możliwe jest utworzenie pryzmy na gruntach rolnych gospodarstwa pod pewnymi warunkami:

– na pryzmie możemy przechowywać obornik nie dłużej niż 6 miesięcy od daty utworzenia,

– zakładamy ją na płaskim terenie w miejscu nieprzepuszczalnym i niepodmokłym, t.j zabezpieczamy teren pod pryzmą w taki sposób aby ewentualne wody opadowe nie przedostały się do wód podziemnych,

– zakładamy ją w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego oraz ujęć wód,

– założoną pryzmę w danym roku musimy nanieść na mapę lub szkic działki z datą jej utworzenia. Dokument przechowujemy w gospodarstwie 3 lata od dnia zakończenia przechowywania obornika,

– ponownie na tym samym miejscu pryzmę możemy założyć po upływie 3 lat od dnia zakończenia przechowywania.

Zastosowanie powyższych wymogów przy zakładaniu pryzmy pozwoli nam uniknąć ewentualnych sankcji, a także zapewni możliwość przechowania nawozu i zastosowanie go wiosną następnego roku.

 Anna Gęślicka

Odsłony : 568
Skip to content