Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich

lis 29, 2021 | Aktualności

Przypominamy, wszystkim posiadaczom zwierząt gospodarskich takich jak: owce, kozy i świnie o corocznym obowiązku dokonania ich spisu.

Zgodnie z art.20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku spisu owiec, kóz i świń dokonuje się raz na dwanaście miesięcy jednak nie później niż do 31 grudnia, a ustaloną liczbę zwierząt umieszcza się w prowadzonej księdze rejestracji stada danego gatunku.

W przypadku gdy dokonujemy spisu świń, mamy obowiązek przekazać go w terminie 7 dni od jego wykonania, kierownikowi biura powiatowego ARiMR.

Formularze papierowe są dostępne w biurach powiatowych lub na stronie internetowej ARiMR.

Aby zaoszczędzić wizyt w biurze Agencji, spisu świń można dokonać również przez internet korzystając z IRZ plus. Dostęp do tego portalu mają automatycznie wszyscy dotychczasowi użytkownicy CK IRZ, a także wszyscy rolnicy- beneficjenci dopłat bezpośrednich, przy użyciu tego samego loginu i hasła co do aplikacji eWniosek Plus. Po zalogowaniu się, w menu aplikacji wybieramy zakładkę ”Składanie dokumentu”, a następnie formularz dokumentu „Spis stada świń”. Po wprowadzeniu danych do formularza klikamy „Weryfikuj” – sprawdzana jest wtedy poprawność wprowadzonych danych. W przypadku błędów lub braku danych aplikacja wyświetli ich listę i zaznaczy pola które trzeba poprawić. Poprawnie wypełniony dokument należy wysłać klikając przycisk ”Rejestruj dokument”.

Wiera Gawryluk

PODR Szepietowo

 

Źródło:  https://www.gov.pl/web/arimr/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat

Zakładki:

-Komunikaty

-System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

-Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ

-Akty prawne :

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004, Dz.U.2021.1542 t.j. | Akt obowiązujący, Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

-Dokumenty dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus-  Instrukcja  użytkownika wersja 10r. data 08.2021

 

 

Odsłony : 778
Skip to content