Postępowanie restrukturyzacyjne w gospodarstwach rolnych

lis 26, 2021 | Aktualności

Wychodząc naprzeciw rolnikom, których gospodarstwa znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Kancelarią Restrukturyzacyjną Sp. z o.o. Szałański i Partnerzy zorganizowali konferencję pn. „Postępowanie restrukturyzacyjne w gospodarstwach rolnych”. Konferencja odbyła się w dniu 25.11.2021 r. w Białymstoku.

Spotkanie otworzył Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości – liczymy na to, że na dzisiejszym spotkaniu usłyszymy głos w dyskusji, Państwa głos: jakie są problemy, jakie przeszkody napotykają naszych rolników podczas prób podejmowania restrukturyzacji zadłużeń. Wśród przybyłych byli m.in. Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwiga Zabielska – Dyrektor OT KOWR w Białymstoku wraz z pracownikami, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wraz z zastępcą Robertem Jabłońskim, Wojciech Iwańczuk – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marek Siniło – Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele banków: BS, SBR, BNP PARIBAS oraz doradcy rolniczy PODR Szepietowo.

Prelegenci konferencji przybliżyli zagadnienia związane formami pomocy restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Informację o zasadach opiniowania kredytów i pożyczek restrukturyzacyjnych przedstawiła Anna Olędzka z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W przystępny sposób zaprezentowała na czym polega uzyskanie kredytu lub pożyczki na spłatę zaległych zobowiązań. Następnym omawianym tematem było „Przejmowanie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne i udzielanie pożyczek”. Proces przejmowania zadłużonych gospodarstw omówiły specjalistki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku: Jadwiga Kamińska, Monika Wysocka oraz Klaudia Więckowska. Uczestnicy dowiedzieli się o korzyściach jakie niesie za sobą podjęcie współpracy z podmiotem udzielającymi pomocy. Zagadnienie „Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne” omówili doradcy restrukturyzacyjni Mariusz Szałański i Elżbieta Dąbrowska reprezentujący Kancelarię Restrukturyzacyjną Sp. z o.o. Szałański i Partnerzy. Wykładowcy przedstawili tematykę sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, jakie są ich rodzaje, podmioty oraz dobór właściwego rodzaju postępowania w zależności od sytuacji dłużnika. Zostały również podane przykłady postępowań restrukturyzacyjnych.

Celem konferencji było upowszechnienie informacji na temat form pomocy gospodarstwom borykających się z problemami ekonomicznymi. Omówione zostały działania mające na celu przywrócenie zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności i spłaty zobowiązań finansowych. Słuchacze w aktywny sposób uczestniczyli w spotkaniu, zawiązując dyskusję, zadając liczne pytania, na które dopowiadali zaproszeni specjaliści.

Na koniec wydarzenia przedstawiciel Kancelarii Restrukturyzacyjnej w ciekawy sposób przeprowadził quiz ze znajomości przedstawionego materiału. Na zwycięzcę czekała nagroda.  Wszyscy uczestnicy  konferencji otrzymali materiały edukacyjne w tym  przepisy dotyczące Prawa Restrukturyzacyjnego.

Było to pierwsze wydarzenie poruszające tą tematykę. Rolników zainteresowanych omawianym problemem zapraszamy do kontaktu z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jesteśmy zawsze blisko rolników.

Przedstawiamy Państwu fotorelacje z konferencji oraz zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.odr.pl i profilu na portalu społecznościowego FB.

Katarzyna Olszewska

PODR Szepietowo

 

 

 

 

Odsłony : 680
Skip to content