Nowa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

lis 26, 2021 | Aktualności

24 listopada 2021 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Mirosław Surowiec został Przewodniczącym Rady, a zastępcą Jerzy Leszczyński.

Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołała na okres 5-letniej kadencji nową Radę działającą przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W skład Rady weszli:

 • Katarzyna Sadowska-Kwas – Ministrstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Jadwiga Barbara Zabielska – Sejmik Województwa Podlaskiego
 • Jerzy Leszczyński – Sejmik Województwa Podlaskiego
 • Grzegorz Leszczyński – Podlaska Izba Rolnicza
 • Witold Grunwald – Podlaska Izba Rolnicza
 • Andrzej Nartowicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 • Jan Perkowski – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
 • Mirosław Surowiec – Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku
 • Bożena Jelska-Jaroś – Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku
 • Mariola Grzybowska-Brzezińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Jacek Żmudzki – Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 • Józef Sokolik – Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora PODR Szepietowo.

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie rocznego programu działalności Ośrodka oraz sprawozdania z realizacji programu,
 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z realizacji planu,
 • opiniowanie korekty rocznego planu finansowego Ośrodka,
 • zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka lub Rady,
 • wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka przed upływem okresu, na który został powołany,
 • opiniowanie cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Ośrodek,

W trakcie pierwszego posiedzenia został zaopiniowany regulamin Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, programu działalności na 2022 rok, projekt rocznego planu finansowego na 2022 rok oraz zmiany w cenniku usług Ośrodka.

Robert Korczak

PODR Szepietowo

Odsłony : 548
Skip to content