Genotypowanie jałowic – przyszłość w hodowli bydła mlecznego

lis 19, 2021 | Aktualności

Za nami koleje udane spotkanie w gronie podlaskich rolników. W dniu 18 listopada 2021 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował konferencję, pt.: „Genotypowanie jałowic jako determinanta zachowania dobrostanu i zwiększenia wydajności stada – zespół tematyczny”.

Prelegenci w przestępny sposób  przedstawili rolnikom innowacyjną technologię selekcji i doboru jałowic do dalszej produkcji. Słuchacze mieli możliwość zaznajomienia się z trudną terminologią i metodyką genetyki. W prosty i zrozumiały sposób wykładowcy przedstawili czym jest genotypowanie. W skrócie jest  to nauka o sekwencjonowaniu DNA. Technologia ta pozwala przewidzieć genetyczny potencjał wydajności zwierzęcia przez badanie jego genomu. Zazwyczaj procedura badania genomu sprowadza się do analizy kodu DNA, które wykonuje się przy pomocy tzw. mikromacierzy. Badanie to pozwala lepiej zrozumieć potencjał genetyczny zwierząt w stadzie. Otrzymany wynik genotypowania pozwala obliczyć genomową wartość hodowlaną.

Uczestnicy dowiedzieli się o zaletach wynikających z podjęcia tego typu działań w stadzie bydła mlecznego. Istnieje wiele korzyści z genotypowania, do których zaliczamy między innymi selekcję w kierunku cech pożądanych takich jak mleczność, budowa czy podatność na choroby, które będą generować koszty związane z leczeniem. Hodowcy otrzymali nowoczesne narzędzie jakim jest ocena genomowa samic, które może być stosowana do oceny młodych samic nie tylko do selekcji, ale także w celu optymalizacji zarządzania. Genomowanie pozwala na zwiększenie dokładności w podjęciu decyzji dotyczącej usunięcia sztuki ze stada lub przeznaczenia jej do dalszej hodowli, a także na weryfikację jej pochodzenia. Zostały poruszone kwestie dotyczące identyfikacji cech recesywnych, które mają negatywny wpływ na zdrowie i wydajność zwierzęcia. Dzięki technologii genotypowania jesteśmy w stanie dokonać  tej identyfikacji.

Słuchacze otrzymali również możliwość zaznajomienia się z praktyczną wiedzą z obszaru doboru buhajów do kojarzeń, żywienia i rozrodu krów mlecznych z wykorzystaniem raportów wynikowych oraz zalecenia dotyczące krycia jałowic czy też krów.

Omówione zostało również działanie „Współpraca” w kontekście innowacyjnych rozwiązań w chowie bydła mlecznego. Przybliżono uczestnikom konferencji aspekty mające na celu ułatwienie współpracy i stworzenie warunków do poszukiwania i  nawiązywania partnerstw pomiędzy hodowcami bydła mlecznego, doradcami rolniczymi, przedstawicielami jednostek naukowych oraz przedsiębiorcami poprzez przedstawienie uczestnikom możliwości genotypowania jałowic potrzebnych przy selekcji stada.

Ewelina Szmurło

Anna Kostro

 

 

Odsłony : 531
Skip to content