Spotkanie LPW pt. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody – wyzwania dla rolnictwa w obliczu zmian środowiska i klimatu”,

lis 9, 2021 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podjął inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. W województwie podlaskim 31.03.2021 roku odbyło się I spotkanie LPW w którym uczestniczyli interesariusze z powiatu augustowskiego, bielskiego, kolneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

W związku z powyższym zapraszamy na II spotkanie pt. Lokalne Partnerstwa ds. Wody – wyzwania dla rolnictwa w obliczu zmian środowiska i klimatu”, na którym Profesor Mateusz Grygoruk z SGGW w Warszawie wraz z Profesorem Piotrem Banaszukiem z Politechniki Białostockiej podejmą następujące kwestie:

  • Co mieszkańcy/rolnicy obszarów wiejskich mogą mieć z LPW ?
  • Jakie problemy może przynieść niedostosowanie gospodarki wodnej do nowych problemów zmieniającego się środowiska ?
  • Perspektywy zmian podejścia do gospodarowania na obszarach torfowiskowych.

Spotkanie on-line w przedmiotowym zakresie odbędzie się 26 listopada 2021 r., o godzinie 10:30 na platformie Zoom. W celu wzięcia udziału proszę o przesłanie wiadomość do dnia 25.11.2021 r. na adres lmioduszewski@odr-szepietowo.pl, a w odpowiedzi zwrotnej zostanie przesłany link do spotkania.

Osobą do kontaktu z ramienia Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w przedmiotowej sprawie jest Łukasz Mioduszewski – tel. 86 2758916, 502477912.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz współpracy.

Łukasz Mioduszewski

Odsłony : 348
Skip to content