Od 30 listopada rusza nabór wniosków na wsparcie małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego (RHD)

lis 5, 2021 | Aktualności

Do 29 grudnia będzie można składać wnioski do oddziałów regionalnych ARiMR o wsparcie  dla dwóch grup przetwórców. Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, drugą rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Rolnicy, małżonkowie rolników, bądź domownicy, którzy podejmą się prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, powinni podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, i posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów rolnych mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł. Natomiast  rolnicy lub ich małżonkowie, którzy wykonują lub rozpoczną działalność w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów rolnych mogą liczyć nawet na 200 tys. zł.

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a minimalna kwota wsparcia – 10 tys. zł.

Zakres wsparcia:

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

W tym naborze będzie można ubiegać się o dofinasowanie  specjalistycznych środków transportu pod warunkiem, ze są one niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania, służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju lub wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy uzyskanych punktów:

  • innowacyjność operacji (5 pkt),
  • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
  • jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) – podmioty określone w punkcie 2,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt) – podmioty określone w punkcie 1,
  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Wszystkie potrzebne informacje oraz niezbędne formularze do złożenia wniosku pozyskać można na stronie internetowej ARiMR.

Można też skorzystać z pomocy doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Krystyna Fiłonowicz

Źródło: www.gov.pl/web/arimr

Odsłony : 418
Skip to content