„Genotypowanie jałowic jako determinanta zachowania dobrostanu i zwiększenia wydajności stada” – konferencja

lis 5, 2021 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Genotypowanie jałowic jako determinanta zachowania dobrostanu i zwiększenia wydajności stada”, które odbędzie się 18 listopada 2021 r. w Hotelu ODESSA,  ul. Przemysłowa 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Nadrzędnym celem operacji jest ułatwienie współpracy i stworzenie warunków do poszukiwania i  nawiązywania partnerstw pomiędzy hodowcami bydła mlecznego, doradcami rolniczymi, przedstawicielami jednostek naukowych oraz przedsiębiorcami poprzez przedstawienie uczestnikom możliwości genotypowania jałowic potrzebnych przy selekcji stada, ocena typu i budowy krów mlecznych, dobór buhajów do kojarzeń, żywienie i rozród krów mlecznych z wykorzystaniem raportów wynikowych.

Działanie ukierunkowane jest na  ułatwieniu zdobycia wiedzy i wdrożeniu nowych rozwiązań w  gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w nim podlaskich rolników, doradców rolniczych, osób biorących czynny udział w odchowie cieląt w gospodarstwach specjalistycznych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

Projekt realizuje priorytety PROW, który ma na celu ułatwienie transferu wiedzy oraz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami, które mogą przełożyć się na poprawę ekonomiczną gospodarstwa.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, producentów mleka, przedsiębiorców, doradców rolniczych i przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • mailem (skanem na adres eszmurlo@odr-szepietowo.pl)
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pok. nr 29

w terminie do dnia 15-11-2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR  Szepietowo. Osoba do kontaktu: Anna Kostro, tel. 86 275 86 41, 506 666 140; e-mail: akostro@odr-szepietowo.pl

 Karta zgłoszeniowa

 Program

Anna Kostro

Odsłony : 630
Skip to content