Można jeszcze ubezpieczyć oziminy

lis 2, 2021 | Aktualności

Mimo zbliżającego się końca roku można jeszcze ubezpieczać uprawy rolnicze. Dotyczy to roślin ozimych tj. zbóż ozimych oraz roślin oleistych ozimych. Poziom dopłaty z budżetu państwa do zawartych umów ubezpieczenia wynosi 65 % składki do 1 ha upraw rolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Niektóre firmy ubezpieczeniowe posiadają jeszcze wolne środki, dlatego też warto ubezpieczyć zasiane oziminy od jednego z ryzyk: ujemnych skutków przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, grad, huragan. Oferty ubezpieczenia upraw posiadają takie firmy jak:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
  • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą  Oddziału w Poznaniu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2021-r

Jolanta Grodzka

Odsłony : 385
Skip to content