Zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych tylko do 31.10.2021

paź 26, 2021 | Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy realizujący pakiety:

– 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;

-11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;

– 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;

-12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji,

zobowiązani są do dostarczenia do 31.10.2021 do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zaświadczenia o zarejestrowanych koniach w rejestrze koniowatych.

Zaświadczenie to dotyczy okresu od 15.03.2021 do 30.09.2021 i można je pobrać ze strony www.wzhk.bialystok.pl (zakładka: Formularze do pobrania) i dostarczyć na adres: Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 pok. 99, 15-094 Białystok.

https://wzhk.bialystok.pl/zaswiadczenia-ekologiczne-2021

Marta Cilulko

 

 

Odsłony : 423
Skip to content