Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – kolejny nabór!!!

paź 26, 2021 | Aktualności, Brak kategorii

18 października 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski w ramach działania można składać od 22 listopada do 31 grudnia 2021 roku w biurach powiatowych ARiMR. W obecnym naborze rozszerzony został zakres wsparcia poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, o przyznanie pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego, ale w szczególności przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Poddziałanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Pomocą mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Rodzaje inwestycji i stawki pomocy do poszczególnych inwestycji:

 1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie
 2. Na gruntach w warunkach korzystnych – 8 137 zł/ha
 3. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1) – 9 249 zł/ha
 4. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk w drzewostanie
 5. Na gruntach w warunkach korzystnych – 12 538 zł/ha
 6. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1) – 14 213 zł/ha
 7. Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu
 8. Na gruntach w warunkach korzystnych – 4 610 zł/ha
 9. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1) – 5 210 zł/ha
 10. Założenie remizy – 848 zł/inwestycję
 11. Czyszczenia późne
 12. Na gruntach w warunkach korzystnych – 764 zł/ha
 13. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1) – 917 zł/ha
 14. Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy
 15. Zabezpieczenie drzewek repelentami – 424 zł/ha
 16. Zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1 488 zł/ha
 17. Ogrodzenie remizy – siatką metalową o wysokości minimum 2 m – 8,82 zł/mb

Więcej informacji na stronach : www.arimr.gov.pl, www.minrol.gov.pl

Sylwia Król – Symonowicz

Odsłony : 687
Skip to content